E-SAN TAEKWONDO LEAGUE 2019

อีสาน เทควันโดลีค

 • สนาม 1 (อุบลราชธานี)
 • สนาม 2 (มหาสารคาม)
 • สนาม 3 (เลย)
 • สนาม 4 (ขอนแก่น)
 • คะแนนรวม
สนาม 1 (อุบลราชธานี)
 • ต่อสู้
 • พุมเซ
ต่อสู้
สนามทีมรุ่นอายุWeightชื่อนักกีฬาเพศชนะผู้เข้าร่วมเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
พุมเซ
สนามทีมรุ่นPlayerเพศชนะจำนวนคนเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ชนาธิป สร้อยพิมายชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีดช.จิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายฐานันดร วรชินาชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนส.สวรินทร์ คำแก้วหญิง01GOLD55
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปธานิน จันทร์งูเหลือมชาย14SILVER34
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. อาลีฮัยดัร อนันต์นับชาย24GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. คณิน พุทธรักษ์ชาย04BRONZE11
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ. สุปภานดี หาญกุลหญิง12GOLD56
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +15 ปีภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอเกอร์คิงหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย01GOLD55
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย12GOLD56
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง25GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง25SILVER35
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +15 ปีน.ส.ทรงศิริ ศรีสงครามหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีกมลฉัตร พูนมั่นหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง0500
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง01GOLD55
3JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง02SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง03SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีจิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย15SILVER34
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง04BRONZE11
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนาย พัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
4NMC TAEKWONDOแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.ธมกร มนกลมหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงหญิง24GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญชาย35GOLD58
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปิยะนันท์ ประสงค์ศิลป์ชาย12GOLD56
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.เอกภวิษย์ วิศิษฏ์ชัยนนท์ชาย05BRONZE11
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.สุปภานดี หาญกุลหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีสิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย02SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย05BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย0500
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิงหญิง14SILVER34
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง04BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีวรภพ ขันละไวชาย02SILVER33
สนาม 2 (มหาสารคาม)
 • ต่อสู้ 
 • พุมเซ
ต่อสู้ 
สนามทีมรุ่นอายุWeightชื่อนักกีฬาเพศชนะผู้เข้าร่วมเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
2BEE GYM MARTIAL ARTS SCHOOLแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.เด็กชายเกริกฤทธิ์ แก้วเกาะชาย02SILVER33
2BEE GYM MARTIAL ARTS SCHOOLแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.เด็กชายกิตติพัฒน์ พลหนุ่ยชาย06BRONZE11
2BEE GYM MARTIAL ARTS SCHOOLแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.เด็กชายทยากร พระพรหมชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีD 31-34กก.เด็กชายปวีณ จิตรักสวนะชาย02SILVER33
2BEE GYM MARTIAL ARTS SCHOOLแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.เด็กชายปัญจพล เถาว์คูณชาย14SILVER34
2Taekwondo Phontongแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.เด็กชายพรมพิริยะ เจริญคชวัตรชาย0600
2MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.เด็กชายภัทธวัต พลประจักษ์ชาย26SILVER35
2MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.เด็กชายภีรพัทธ์ พลประจักษ์ชาย05BRONZE11
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.เด็กชายวุฒิชัย ดอนสิงห์ชาย03SILVER33
2ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 11-12 ปีB 25-28กก.เด็กชายศราวุฒิ กุยสิงห์ชาย02SILVER33
2ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.เด็กชายสุรดิษ อ่อนพุทธาชาย0500
2ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.เด็กหญิงจิรภิญญา อาจอาริหญิง12GOLD56
2สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีG 47-51กก.เด็กหญิงธิดากาญจน์ จุนทวิเทศหญิง12GOLD56
2สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.เด็กหญิงนรินทิพย์ เยี่ยมพลังหญิง12GOLD56
2MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 9-10 ปีA 23กก.เด็กหญิงภัทรภร ไชยสุขหญิง03SILVER33
2สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.เด็กหญิงสุทัตตา ผลวาหญิง03BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.เดชาวัต เงาแสงชาย03BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.เทวฤทธิ์ มัครมย์ชาย24GOLD57
2THE FAST TAEKWONDOแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.เบญญภา ปะวะเสนังหญิง03SILVER33
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.เพชรลดา ศรีห์ยันหญิง23GOLD57
2powerkickอำนาจเจริญแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.เลิศวรรธน์ เรืองนุ้ยชาย04BRONZE11
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.แมทธิว เบอร์นาสโคนี่ชาย04BRONZE11
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.โจชัว ยูนชาย14SILVER34
2เพชรผกา เทควันโดแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.โชคพิพัฒน์ คำดวงชาย05BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.กรภัทร ธรรมกุลหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุชาย35GOLD58
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.กวิน คตจำปาชาย05BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีH 59-63กก.กัญญาพัชร บำรุงหญิง01GOLD55
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.กันตพงศ์ สกุลณาชาย14SILVER34
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีA 23กก.กุลพรภัสร์ ทองเดชหญิง23GOLD57
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.คชภัค แซมไธสงชาย35GOLD58
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.คณิศร วงศ์ใหญ่ชาย05BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีH 51-55กก.จตุพร สุวรรณภักดีหญิง12GOLD56
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีH +40กก.จอมทัพ วัชรายนชาย01GOLD55
2MTAแชมป์ลีค 15-17 ปีI 73-78กก.จักรพรรดิ์ พลโสดาชาย01GOLD55
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.จิรชาติ ดิสสร้อยชาย01GOLD55
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค +17 ปีE 57-62กก.ชลธิชา มีพร้อมหญิง01GOLD55
2บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม)แชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.ชลสิทธิ์ มัดทองหลางชาย05BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.ชาคร กาวินาชาย04BRONZE11
2Genius Taekwondoแชมป์ลีค 9-10 ปีA 23กก.ชินดนัย วงษ์วิลาศชาย01GOLD55
2powerkickอำนาจเจริญแชมป์ลีค 12-14 ปีJ +65กก.ชินวัตร ศิริบูรณกิจชาย03SILVER33
2MTAแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.ซาน คิมชาย15SILVER34
2จียู เทควันโดแชมป์ลีค 11-12 ปีB 25-28กก.ญาน่า วัลยเพชร วอซาสกาหญิง01GOLD55
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.ณัฏฐวัจน์ ดิสสร้อยชาย23GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.ด.ช. ณัฐวุธ ไลไธสงชาย04BRONZE11
2สโมสรเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีA -25กก.ด.ช.ก้องเนติพิทักษ์ แก้วไชยชาย01GOLD55
2Intel Taekwondoแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.ด.ช.กานต์นิธิ กิ่งแก้วชาย02SILVER33
2DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.ด.ช.จารุเดช จันทร์ศรีชาย25SILVER35
2Intel Taekwondoแชมป์ลีค 11-12 ปีG 42-46กก.ด.ช.ชินภัทร รักไทยชาย01GOLD55
2บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.ด.ช.ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์ชาย0500
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.ด.ช.ธนาธิป​ ชัยสมรชาย04BRONZE11
2รร.พระกุมารอุบล @Dion ubon tkd gymแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.ด.ช.ธนิสร ผลคำชาย12GOLD56
2APISAK GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีA -20กก.ด.ช.บุณยภู ปานมั่นชาย01GOLD55
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.ด.ช.พงศธร​ ชัยสมรชาย25GOLD57
2บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.ด.ช.รชตะ ศิริสาขาชาย12GOLD56
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ด.ช.วงศกร​ ชัยสมรชาย24GOLD57
2DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.ด.ช.วีระพงษ์ จันทร์ศรีชาย24GOLD57
2บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 11-12 ปีB 25-28กก.ด.ช.สิทธิพงษ์ นอสูงเนินชาย12GOLD56
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ด.ญ.จารุพิสญา คำสุขหญิง03BRONZE11
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.ด.ญ.ณัฏฐณิชา เดชภูมีหญิง12GOLD56
2บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.ด.ญ.ณัฏฐากร ศุภโชคพงศ์สิริหญิง02SILVER33
2DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีB 20-22กก.ด.ญ.ปุญญิสา ปิ่นเจริญหญิง01GOLD55
2บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม)แชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.ติณณภพ ตุ้มปี่สุวรรณชาย05BRONZE11
2The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.ถิรวัฒน์ ทูลเกียรวัฒนาชาย23GOLD57
2Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.ทักษพร คุรุวาสีหญิง23GOLD57
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีD 31-34กก.ธนกร คำมะยอมชาย12GOLD56
2หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.ธนกฤต ลัดดาโชติชาย14SILVER34
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ธฤณณ์ ดีนางชาย04BRONZE11
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.ธีรเมธ วรโคตรชาย25GOLD57
2มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.ธีระพล เขียวชะอุ่มชาย02SILVER33
2บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.น.ส.ปัญญาพร ชัยอมรนุกูลหญิง03BRONZE11
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.นลินรัตน์ ทองเดชหญิง23GOLD57
2Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.นวพรรษ ทั่วจบหญิง02SILVER33
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.นางสาวปพิชญา รัตนาหญิง12GOLD56
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีC 25-27กก.นาตาลี กิตติยาภา เบอร์นาสโคนี่หญิง01GOLD55
2สโมสรเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีB 45-48กก.นายเอกวุฒิ ศรีสวัสดิ์ชาย13SILVER34
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.นายธีรภัทร์​ ชุมสารชาย12GOLD56
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีB 45-48กก.นายปกรณ์ ละออเอี่ยมชาย13GOLD56
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีJ +78กก.นายภาณุพงศ์ สุวรรณจักร์ชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.นายภูริภัทร ราชประโคนชาย04BRONZE11
2ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 15-17 ปีB 45-48กก.นายศิรศักดิ์ ธนะสิทธิ์ชาย03BRONZE11
2FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.นายศุภกร​ หมั่นพันธุ์​ชาย03SILVER33
2powerkickอำนาจเจริญแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.นายสุทธิศักดิ์ ชำรัมย์ชาย03BRONZE11
2MTAแชมป์ลีค 9-10 ปีG 36-40กก.นาวิน ไชยราชชาย01GOLD55
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.นิธิเบศ ขานวงศ์ชาย35GOLD58
2บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม)แชมป์ลีค 12-14 ปีJ +65กก.ปณิธิ แสงยศชาย03BRONZE11
2Nakhon Phanom Provincial Taekwondo Clubแชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.ปวิช จันทร์วงค์ชาย02SILVER33
2The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีB 29-33กก.พริษฐณพร แหยมชอบใจหญิง12GOLD56
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 12-14 ปีH 51-55กก.พลอยไพลิน ประสานสุขหญิง02SILVER33
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีC 48-51กก.พัชรพล พันรูปท้าวชาย01GOLD55
2MTAแชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.พิมพ์ชยา ศุภเศรษฐวงศ์หญิง02SILVER33
2MTAแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.พิมพ์รภัช ศุภเศรษฐวงศ์หญิง02SILVER33
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.พิสิษฐ์ ระเมียดดีชาย04BRONZE11
2เพชรผกา เทควันโดแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.พีรภัทร ภูอินรมย์ชาย05BRONZE11
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.พีรวิชญ์ รถดีชาย36GOLD58
2ASHIRAแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ภัคณอร สุขกมลสิริหญิง03SILVER33
2Nakhon Phanom Provincial Taekwondo Clubแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.ภาคิน จันทร์วงค์ชาย04BRONZE11
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.มาริษา บุญโก่งหญิง02SILVER33
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.รพีภัทร คนพินิจชาย15SILVER34
2MTAแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.รัชต์พศุตม์ นิ่มทวัฒน์ชาย15SILVER34
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.รุจิรา จิตรเอื้อหญิง03BRONZE11
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.วงศกร สกุลณาชาย24GOLD57
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.วรัชญา ตลับทองหญิง12GOLD56
2The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีJ +65กก.วรัท ลิ้มศักดิ์ชัยกิจชาย23GOLD57
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีB 29-33กก.วรัทยา ทิพยวิชินหญิง02SILVER33
2ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.วีระวุฒิ ทิพวันนาชาย03SILVER33
2สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ศตพร แซ่อึ้งหญิง23GOLD57
2สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.ศศิธร แสนนอกหญิง03SILVER33
2ARK GYMแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.ศิวากฤษ ฉัตรธัญญภัคชาย03BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.ศุภโชค ไชยคุณชาย24GOLD57
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.ศุภกิตติ์ ศรีส่องชาย05BRONZE11
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.ศุภชัย คล่องดีชาย0600
2Nakhon Phanom Provincial Taekwondo Clubแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.ศุภณัฏฐ์ ภาคย์นิภารัตน์ชาย12GOLD56
2The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +17 ปีA -46กก.ศุภรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนาหญิง01GOLD55
2ARK GYMแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.สิทธิเดช บุญยอชาย0500
2มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +17 ปีD 53-57กก.สินีพรรณ กาเมืองหญิง01GOLD55
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.สิริไชย เร่งศิริกุลชาย15SILVER34
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีA 23กก.สิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีG 47-51กก.สุขวัญ สุขกมลสิริหญิง02SILVER33
2The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีI 55-59กก.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุหญิง01GOLD55
2ASHIRAแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.หัสดิน สังฆะมณีชาย06BRONZE11
2ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.อธิศนนท์ รื่่นรมย์ชาย05BRONZE11
2Nakhon Phanom Provincial Taekwondo Clubแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.อนุชิต สุนทรประทุมชาย23GOLD57
2บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม)แชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.อภิวัฒน์ เทือกเพียชาย15BRONZE12
2ARK GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.อรรคพันธุ์ เถาวัลย์ชาย14SILVER34
2หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.อัษฎาวุฒิ เวียงวังชาย0500
2เพชรผกา เทควันโดแชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.อาทิตยาพร แสนทัดหญิง03SILVER33
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.อิทธิพล เจริญผลชาย0500
พุมเซ
สนามทีมรุ่นPlayerเพศชนะจำนวนคนเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ชนาธิป สร้อยพิมายชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีดช.จิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายฐานันดร วรชินาชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนส.สวรินทร์ คำแก้วหญิง01GOLD55
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปธานิน จันทร์งูเหลือมชาย14SILVER34
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. อาลีฮัยดัร อนันต์นับชาย24GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. คณิน พุทธรักษ์ชาย04BRONZE11
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ. สุปภานดี หาญกุลหญิง12GOLD56
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +15 ปีภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอเกอร์คิงหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย01GOLD55
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย12GOLD56
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง25GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง25SILVER35
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +15 ปีน.ส.ทรงศิริ ศรีสงครามหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีกมลฉัตร พูนมั่นหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง0500
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง01GOLD55
3JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง02SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง03SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีจิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย15SILVER34
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง04BRONZE11
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนาย พัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
4NMC TAEKWONDOแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.ธมกร มนกลมหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงหญิง24GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญชาย35GOLD58
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปิยะนันท์ ประสงค์ศิลป์ชาย12GOLD56
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.เอกภวิษย์ วิศิษฏ์ชัยนนท์ชาย05BRONZE11
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.สุปภานดี หาญกุลหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีสิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย02SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย05BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย0500
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิงหญิง14SILVER34
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง04BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีวรภพ ขันละไวชาย02SILVER33
สนาม 3 (เลย)
 • ต่อสู้
 • พุมเซ
ต่อสู้
สนามทีมรุ่นอายุWeightชื่อนักกีฬาเพศชนะผู้เข้าร่วมเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.เด็กชายเดชสิทธิ์ วรโคตรชาย0700
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.เด็กชายณฐกร ศรีดีชาย04BRONZE11
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.เด็กชายประภวิษณุ์ บุญมาชาย04BRONZE11
3ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีD 31-34กก.เด็กชายปวีณ จิตรักสวนะชาย02SILVER33
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.เด็กชายวิริทธิ์พล สักขินาดีชาย14SILVER34
3ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.เด็กชายวุฒิชัย ดอนสิงห์ชาย0700
3ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 11-12 ปีA -25กก.เด็กชายศราวุฒิ กุยสิงห์ชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีG 42-46กก.เด็กชายสุประวีร์ กาหลงชาย01GOLD55
3ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.เด็กชายสุรดิษ อ่อนพุทธาชาย07BRONZE11
3THANOSแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.เด็กหญิงเพชรลดา ทองดีหญิง03SILVER33
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.เด็กหญิงกัญญาภัค กงศรีหญิง0200
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 12-14 ปีE 41-44กก.เด็กหญิงจิตต์โสภิณ ณะวงค์หญิง02SILVER33
3ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.เด็กหญิงจิรภิญญา อาจอาริหญิง14SILVER34
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 15-17 ปีJ +68กก.เด็กหญิงฐิตารีย์ ติดมาหญิง02SILVER33
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 15-17 ปีB 42-44กก.เด็กหญิงธนพร แก้วใสหญิง14SILVER34
3YU-A TAEKWONDO CHAMP BUENGKANแชมป์ลีค 9-10 ปีG 36-40กก.เด็กหญิงธนภรณ์ สีโนราชหญิง01GOLD55
3สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เยี่ยมพลังหญิง04BRONZE11
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.เด็กหญิงปภาสุต ปวรคุณชัยหญิง24GOLD57
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีB 29-33กก.เด็กหญิงลักษณ์นารา ชื่นสกุลหญิง02SILVER33
3สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.เด็กหญิงสุทัตตา ผลวาหญิง03SILVER33
3ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.เดชาวัต เงาเเสงชาย04BRONZE11
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.เทวฤทธิ์ มัครมย์ชาย25GOLD57
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.เพชรลดา ศรีห์ยันหญิง04BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.เสฏฐวุฒิ พันธ์กาฬสินธุ์ชาย14SILVER34
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.แพรพลอย เทียมมาลาหญิง23GOLD57
3สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.แมทธิว เบอร์นาสโคนี่ชาย03BRONZE11
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.โจชัว ยูนชาย25SILVER35
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.กรภัทร ธรรมกุลหญิง03BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.กฤตยชญ์ เจริญมีชาย35GOLD58
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุชาย15SILVER34
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.กวิน คตจำปาชาย04BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.กษิด์เดช ทิพยวิชินชาย15SILVER34
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีJ +68กก.กัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์หญิง12GOLD56
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีA -45กก.กิตติทัศน์ น่วมโตชาย02SILVER33
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีJ +65กก.กิตติพศ แก่นแก้วชาย01GOLD55
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีA -23กก.กุลพรภัสร์ ทองเดชหญิง23GOLD57
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.คชภัค แซมไธสงชาย0500
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.คณิศร วงศ์ใหญ่ชาย02SILVER33
3ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีH 51-55กก.จตุพร สุวรรณภักดีหญิง12GOLD56
3ASHIRAแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.จอห์น แมคเฟอร์สันชาย04BRONZE11
3Mta tkdแชมป์ลีค 15-17 ปีI 73-78กก.จักรพรรดิ์ พลโสดาชาย01GOLD55
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.จิรชาติ ดิสสร้อยชาย14SILVER34
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีH +87กก.จิรวัฒน์ กาวนอกชาย02SILVER33
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.จุฬสุภัททา ปริวัตรหญิง15SILVER34
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 9-10 ปีH +40กก.ฉัตรชนก ยอดเพ็ชรหญิง01GOLD55
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีG 63-68กก.ชาคร กาวินาชาย13SILVER34
3Genius Taekwondoแชมป์ลีค 9-10 ปีA -23กก.ชินดนัย วงษ์วิลาศชาย12GOLD56
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค +17 ปีA -54กก.ชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ชาย12GOLD56
3Mta tkdแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.ซาน คิมชาย37GOLD58
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 15-17 ปีB 42-44กก.ณัชชา อาญาเมืองหญิง04BRONZE11
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.ณัฏฐวัจน์ ดิสสร้อยชาย04BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 11-12 ปีE 34-38กก.ณัฐวุฒิ ฉิมนาคชาย12GOLD56
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.ณิชากร คำสุพรมชาย23GOLD57
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.ด.ช.เทพจอมพล ไชยสิทธิ์ชาย27SILVER35
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.ด.ช.กานต์นิธิ กิ่งแก้วชาย02SILVER33
3DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.ด.ช.จารุเดช จันทร์ศรีชาย24GOLD57
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.ด.ช.ชาตวิทย์ ศรีจันเวียงชาย0500
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.ด.ช.ชินภัทร รักไทยชาย05BRONZE11
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ด.ช.ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์ชาย24GOLD57
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.ด.ช.ณัฐพล บุญเอกชาย05BRONZE11
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 9-10 ปีA -23กก.ด.ช.ทักดนัย เสนาพันธ์ชาย02SILVER33
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 7-8 ปีE 27-30กก.ด.ช.ธนาธิป​ ชัยสมรชาย01GOLD55
3รร.พระกุมารอุบล @Dion ubon tkd gymแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.ด.ช.ธนิสร ผลคำชาย12GOLD56
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 11-12 ปีA -25กก.ด.ช.ธีรนัยน์ แต้ตี่ชาย12GOLD56
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.ด.ช.พงศธร​ ชัยสมรชาย24GOLD57
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 11-12 ปีF 38-42กก.ด.ช.รชตะ ศิริสาขาชาย01GOLD55
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ด.ช.วงศกร​ ชัยสมรชาย14SILVER34
3DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.ด.ช.วีระพงษ์ จันทร์ศรีชาย23GOLD57
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.ด.ช.ศรราม แต้ตี่ชาย0700
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.ด.ช.ศุภกิตติ์ สีส่องชาย0500
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 11-12 ปีB 25-28กก.ด.ช.สิทธิพงษ์ นอสูงเนินชาย02SILVER33
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 9-10 ปีA -23กก.ด.ญ.กัญญาณัฐ บุญเอกหญิง03BRONZE11
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ด.ญ.จารุพิสญา คำสุขหญิง03SILVER33
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค 11-12 ปีF 38-42กก.ด.ญ.ณัฏฐณิชา เดชภูมีหญิง01GOLD55
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.ด.ญ.ณัฏฐากร ศุภโชคพงศ์ศิริหญิง03BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.ด.ญ.ณัฐชยา อ่อนน้ำคำหญิง24GOLD57
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.ด.ญ.นวพรรษ ทั่วจบหญิง04BRONZE11
3บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์แชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.ด.ญ.ปัญญาพร ชัยอมรนุกูลหญิง05BRONZE11
3DION UBON TAEWONDO GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีC 22-24กก.ด.ญ.ปุญญิสา ปิ่นเจริญหญิง0200
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีB 29-33กก.ด.ญ.พริษฐณพร แหยมชอบใจหญิง12GOLD56
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 12-14 ปีG 47-51กก.ด.ญ.รุจิรา จิตรเอื้อหญิง12GOLD56
3บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม)แชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.ติณณภพ ตุ้มปี่สุวรรณชาย04BRONZE11
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีE 68-74กก.ทวีพงษ์ เป้าสีชาย02SILVER33
3ASHIRAแชมป์ลีค +17 ปีH +87กก.ทวีรัฐ คำธานีชาย12GOLD56
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.ทิวากร ฉัตรานุฉัตรชาย02SILVER33
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.ธนกร กิ่งจันทร์ชาย35GOLD58
3หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 12-14 ปีH 57-61กก.ธนกฤต ลัดดาโชติชาย01GOLD55
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีD 41-45กก.ธนพัฒน์ เทพธานีชาย05BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีD 46-49กก.ธนันญา เสถียรนามหญิง03SILVER33
3สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ธฤณณ์ ดีนางชาย04BRONZE11
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.ธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง03BRONZE11
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.ธีรเมธ วรโคตรชาย14SILVER34
3หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ธีรชัย เผ่าพงษ์ชาย24GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค 15-17 ปีG 63-68กก.ธีร์ปิยะ พิริยะนิติชาย03BRONZE11
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +17 ปีH +73กก.น.ส.ปวีณ์ธิดา ชุมทองหญิง01GOLD55
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +17 ปีE 57-62กก.น.ส.พัทธนันท์ แก่นพันธ์หญิง01GOLD55
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +17 ปีA -46กก.น.ส.สุพิมพร เกรียงแก้วหญิง02SILVER33
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค +17 ปีC 49-53กก.น.ส.อัจฉริยา​ ศิริพรหญิง12GOLD56
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีB 23-25กก.นลินรัตน์ ทองเดชหญิง23GOLD57
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.นางสาวชนากานต์ ครามสูงเนินหญิง14SILVER34
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีF 52-55กก.นางสาวชนากานต์ บัวกล้าหญิง13SILVER34
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.นางสาวณัชชา ศรีชื่นหญิง14SILVER34
3ชมรมเทควันโด จังหวัดอุบลราชธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีF 52-55กก.นางสาวปพิชญา รัตนาหญิง13GOLD56
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.นางสาวสุพิชฌาย์ นุ่นประสิทธิ์หญิง05BRONZE11
3สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีC 25-27กก.นาตาลี กิตติยาภา เบอร์นาสโคนี่หญิง01GOLD55
3สโมสรเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีB 45-48กก.นายเอกวุฒิ ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.นายกันตพงศ์ สกุลณาชาย03SILVER33
3THANOSแชมป์ลีค +17 ปีE 68-74กก.นายกำแพงเพชร เชยงามชาย12GOLD56
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีJ +78กก.นายณัลทวัฒน์ กีตาชาย01GOLD55
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีG 63-68กก.นายตุลวิชญ์ คำสมบูรณ์ชาย13GOLD56
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.นายธนพล ถมอินทร์ชาย15SILVER34
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.นายธีรภัทร์​ ชุมสารชาย24GOLD57
3THANOSแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.นายนภพัฒน์ ยอดวันดีชาย05BRONZE11
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.นายภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย05BRONZE11
3โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.นายวงศกร สกุลณาชาย05BRONZE11
3ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิแชมป์ลีค 15-17 ปีA -45กก.นายศิรศักดิ์ ธนะสิทธิ์ชาย12GOLD56
3FMT​ Ubon​ Ratchathaniแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.นายศุภกร​ หมั่นพันธุ์​ชาย03SILVER33
3Mta tkdแชมป์ลีค 9-10 ปีG 36-40กก.นาวิน ไชยราชชาย01GOLD55
3ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีB 33-37กก.นิธิเบศ ขานวงศ์ชาย17BRONZE12
3หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.นิลญา เวียงวังหญิง14SILVER34
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีD 63-68กก.ปฏิภาณ แสนหาญชาย03BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีB 42-44กก.ปราณปริยา โชคสวัสดิหญิง04BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.ปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์หญิง24GOLD57
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีA -54กก.พงศ์​ภรณ์​ ทอง​วงษ์ชาย02SILVER33
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีB 42-44กก.พรรณธร คำลายหญิง24GOLD57
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีC 49-53กก.พรรธิภา คำทองหญิง02SILVER33
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 12-14 ปีH 51-55กก.พลอยไพลิน ประสานสุขหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีC 48-51กก.พัชรพล พันรูปท้าวชาย03BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีE 41-44กก.พัณณฺตา มาตะราชหญิง12GOLD56
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีC 33-37กก.พาทินธิดา ปริวัตรหญิง02SILVER33
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 11-12 ปีD 31-34กก.พิชญาภา สีหยดยอหญิง01GOLD55
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีC 58-63กก.พิทักษ์ชัย งามเปี่ยมชาย04BRONZE11
3Mta tkdแชมป์ลีค 12-14 ปีD 37-41กก.พิมพ์ชยา ศุภเศรษฐวงศ์หญิง04BRONZE11
3Mta tkdแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.พิมพ์รภัช ศุภเศรษฐวงศ์หญิง04BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีE 49-52กก.พิมพลอย เทียมมาลาหญิง24GOLD57
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.พิสิษฐ์ ระเมียดดีชาย0500
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.พีรพัฒน์ ผิวขำชาย23GOLD57
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีC 48-51กก.พีรวิชญ์ ศรีสุภาชาย13GOLD56
3สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 11-12 ปีC 28-31กก.พีรวิชญ์ รถดีชาย12GOLD56
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.พีระกฤตย์ ธรานันทเศรษฐ์ชาย23GOLD57
3ASHIRAแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ภัคณอร สุขกมลสิริหญิง03BRONZE11
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 11-12 ปีB 25-28กก.ภัทรวัตร พลประจักษ์ชาย12GOLD56
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.ภานุกูล พลนิกรชาย14SILVER34
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 12-14 ปีC 37-41กก.ภีรพัทธ์ พลประจักษ์ชาย05BRONZE11
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีG 55-59กก.มาริษา บุญโก่งหญิง04BRONZE11
3หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.รชต ลัดดาโชติชาย03SILVER33
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 15-17 ปีB 45-48กก.รพีภัทร คนพินิจชาย02SILVER33
3Mta tkdแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.รัชต์พศุตม์ นิ่มทวัฒน์ชาย04BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค 15-17 ปีA -42กก.วชิรภัทร อยู่ศิริหญิง01GOLD55
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.วรัชญา ตลับทองหญิง0500
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.วรัญญา สีพาหญิง23GOLD57
3MNK.ขอนแก่นแชมป์ลีค 15-17 ปีD 51-55กก.วราวุฒิ แสงศรีเรืองชาย35GOLD58
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีA -33กก.วัชรพงษ์ เศียรนอกชาย24GOLD57
3ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแชมป์ลีค +17 ปีF 74-80กก.วิศรุต เพ็งสมภารชาย01GOLD55
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีC 48-51กก.วีระวุฒิ ทิพวันนาชาย13SILVER34
3สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.ศตพร แซ่อึ้งหญิง23GOLD57
3สุรินทร์ภักดีแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.ศศิธร แสนนอกหญิง04BRONZE11
3THANOSแชมป์ลีค 12-14 ปีE 45-49กก.ศุกรีย์ ศรีเสนชาย04BRONZE11
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 15-17 ปีF 59-63กก.ศุภโชค ไชยคุณชาย03BRONZE11
3Intel Taekwondoแชมป์ลีค 12-14 ปีG 47-51กก.ศุภกานต์ ศรีจันเวียงหญิง02SILVER33
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 11-12 ปีD 31-34กก.ศุภชัย คล่องดีชาย12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +17 ปีA -46กก.ศุภรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนาหญิง12GOLD56
3Genius Taekwondoแชมป์ลีค 9-10 ปีF 32-36กก.สรวิชญ์ ศิริมนตรีชาย14SILVER34
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีC 44-46กก.สิดาพร นนศรีราชหญิง35GOLD58
3ARK GYMแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.สิทธิเดช บุญยอชาย04BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีE 55-59กก.สิรวิชญ์ ทิพยวิชินชาย05BRONZE11
3The Master Nongkhaiแชมป์ลีค 12-14 ปีF 49-53กก.สิริไชย เร่งสิริกุลชาย03BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีC 33-37กก.สิรินภา แมคเฟอร์สันหญิง12GOLD56
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีA -23กก.สิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
3ASHIRAแชมป์ลีค 12-14 ปีF 44-47กก.สุขวัญ สุขกลมสิริหญิง04BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 9-10 ปีE 29-32กก.หัสดิน สังฆะมณีชาย04BRONZE11
3ASHIRAแชมป์ลีค 15-17 ปีF 52-55กก.อชิรา กาวินาหญิง03BRONZE11
3ARK GYMแชมป์ลีค 7-8 ปีD 24-27กก.อรรคพันธุ์ เถาวัลย์ชาย03SILVER33
3หน่อมแน้ม TKDแชมป์ลีค 12-14 ปีG 53-57กก.อัษฎาวุฒิ เวียงวังชาย24GOLD57
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค 9-10 ปีD 27-29กก.อิทธิพล เจริญผลชาย04BRONZE11
พุมเซ
สนามทีมรุ่นPlayerเพศชนะจำนวนคนเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ชนาธิป สร้อยพิมายชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีดช.จิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายฐานันดร วรชินาชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนส.สวรินทร์ คำแก้วหญิง01GOLD55
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปธานิน จันทร์งูเหลือมชาย14SILVER34
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. อาลีฮัยดัร อนันต์นับชาย24GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. คณิน พุทธรักษ์ชาย04BRONZE11
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ. สุปภานดี หาญกุลหญิง12GOLD56
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +15 ปีภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอเกอร์คิงหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย01GOLD55
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย12GOLD56
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง25GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง25SILVER35
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +15 ปีน.ส.ทรงศิริ ศรีสงครามหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีกมลฉัตร พูนมั่นหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง0500
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง01GOLD55
3JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง02SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง03SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีจิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย15SILVER34
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง04BRONZE11
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนาย พัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
4NMC TAEKWONDOแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.ธมกร มนกลมหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงหญิง24GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญชาย35GOLD58
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปิยะนันท์ ประสงค์ศิลป์ชาย12GOLD56
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.เอกภวิษย์ วิศิษฏ์ชัยนนท์ชาย05BRONZE11
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.สุปภานดี หาญกุลหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีสิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย02SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย05BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย0500
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิงหญิง14SILVER34
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง04BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีวรภพ ขันละไวชาย02SILVER33
สนาม 4 (ขอนแก่น)
 • ต่อสู้
 • พุมเซ
ต่อสู้
พุมเซ
สนามทีมรุ่นPlayerเพศชนะจำนวนคนเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ชนาธิป สร้อยพิมายชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีดช.จิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายฐานันดร วรชินาชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนส.สวรินทร์ คำแก้วหญิง01GOLD55
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปธานิน จันทร์งูเหลือมชาย14SILVER34
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. อาลีฮัยดัร อนันต์นับชาย24GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. คณิน พุทธรักษ์ชาย04BRONZE11
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ. สุปภานดี หาญกุลหญิง12GOLD56
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +15 ปีภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอเกอร์คิงหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย01GOLD55
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย12GOLD56
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง25GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง25SILVER35
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +15 ปีน.ส.ทรงศิริ ศรีสงครามหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีกมลฉัตร พูนมั่นหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง0500
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง01GOLD55
3JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง02SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง03SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีจิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย15SILVER34
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง04BRONZE11
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนาย พัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
4NMC TAEKWONDOแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.ธมกร มนกลมหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงหญิง24GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญชาย35GOLD58
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปิยะนันท์ ประสงค์ศิลป์ชาย12GOLD56
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.เอกภวิษย์ วิศิษฏ์ชัยนนท์ชาย05BRONZE11
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.สุปภานดี หาญกุลหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีสิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย02SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย05BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย0500
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิงหญิง14SILVER34
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง04BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีวรภพ ขันละไวชาย02SILVER33
คะแนนรวม
 • ต่อสู้
 • พุมเซ
ต่อสู้
สนามชื่อนักกีฬาทีมรุ่นอายุWeightเพศผู้เข้าร่วมชนะเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
พุมเซ
สนามทีมรุ่นPlayerเพศชนะจำนวนคนเหรียญคะแนนเหรียญคะแนนสนาม
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ชนาธิป สร้อยพิมายชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีดช.จิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนายฐานันดร วรชินาชาย02SILVER33
1JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนส.สวรินทร์ คำแก้วหญิง01GOLD55
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปธานิน จันทร์งูเหลือมชาย14SILVER34
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. อาลีฮัยดัร อนันต์นับชาย24GOLD57
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช. คณิน พุทธรักษ์ชาย04BRONZE11
2The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ. สุปภานดี หาญกุลหญิง12GOLD56
2โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ดแชมป์ลีค +15 ปีภาณุพงศ์ ศรีแสงใสชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย04BRONZE11
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอเกอร์คิงหญิง01GOLD55
2ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย01GOLD55
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย02SILVER33
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย12GOLD56
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง25GOLD57
3JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง25SILVER35
3Taekwondo MSUแชมป์ลีค +15 ปีน.ส.ทรงศิริ ศรีสงครามหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีกมลฉัตร พูนมั่นหญิง05BRONZE11
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง0500
3ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีธัญญ์ชยา ผาจวงหญิง01GOLD55
3JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง12GOLD56
3The Champion Buriram taekwondoแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง02SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีสวรินทร์ คำแก้วหญิง03SILVER33
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีจิรพัฒน์ คตธมาตย์ชาย15SILVER34
4JC THAILANDแชมป์ลีค -15 ปีกัญญาณัฐ อมาตยกุลหญิง04BRONZE11
4JC THAILANDแชมป์ลีค +15 ปีนาย พัชรพล ศรีสวัสดิ์ชาย12GOLD56
4NMC TAEKWONDOแชมป์ลีค +15 ปีกนิษฐา กิ่งแก้วหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.ธมกร มนกลมหญิง23GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงหญิง24GOLD57
4T.A.F.Phraeแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญชาย35GOLD58
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ช.ปิยะนันท์ ประสงค์ศิลป์ชาย12GOLD56
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -15 ปีด.ช.เอกภวิษย์ วิศิษฏ์ชัยนนท์ชาย05BRONZE11
4The Kingkong Taekwondo Thailandแชมป์ลีค -10 ปีด.ญ.สุปภานดี หาญกุลหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีสิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์หญิง03SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -10 ปีศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติชาย02SILVER33
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิรพัฒน์ โอภาชาติชาย05BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีพิชญา พันรูปท้าวชาย0500
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิงหญิง14SILVER34
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค -15 ปีณัชชา สุภาษิตหญิง04BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีพิมพิชา มหิทธิโชติหญิง03BRONZE11
4ชมรมเทควันโดอุดรธานีแชมป์ลีค +15 ปีวรภพ ขันละไวชาย02SILVER33