รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
EASTERN LEAGUE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A +30กก. 2
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A 20กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
5 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A +30กก. 1
6 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A 20กก. 1
7 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A +30กก. 1
8 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 1
9 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 1
10 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย E +30กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง I 63-68กก. 1