รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
SAT 3 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
1 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 1