รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
Khonkaen Taekwondo Championship 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
2 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
3 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 4
4 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
5 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 3
6 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 1
7 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย H +53กก. 1
8 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 4
9 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 3
10 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 1
11 ต่อสู้ Class A 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 2
12 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
13 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
14 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 2
15 ต่อสู้ Class A 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
16 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
17 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 7
18 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 4
19 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 1
20 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
21 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 1
22 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
23 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 1
24 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 1
25 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 2
26 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
27 ต่อสู้ Class B +18ปีขึ้นไป ชาย C 58-63กก. 2
28 ต่อสู้ Class B +18ปีขึ้นไป ชาย E 68-74กก. 1
29 ต่อสู้ Class B +18ปีขึ้นไป หญิง B 46-49กก. 1
30 ต่อสู้ Class B +18ปีขึ้นไป หญิง E 57-62กก. 1
31 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
32 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 3
33 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 5
34 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 3
35 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 1
36 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 1
37 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย H +53กก. 3
38 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง A -30กก. 3
39 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 3
40 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 1
41 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 5
42 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง G 49-53กก. 1
43 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 1
44 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
45 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
46 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 4
47 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 1
48 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย I 61-65กก. 1
49 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
50 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 1
51 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง G 47-51กก. 4
52 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง H 51-55กก. 1
53 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง I 55-59กก. 1
54 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง J +59กก. 3
55 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
56 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
57 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
58 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
59 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
60 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 4
61 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
62 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 2
63 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
64 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
65 ต่อสู้ Class B 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 1
66 ต่อสู้ Class B 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
67 ต่อสู้ Class B 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 1
68 ต่อสู้ Class B 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 4
69 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
70 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 9
71 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 9
72 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 2
73 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 3
74 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 1
75 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
76 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 2
77 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
78 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง G +36กก. 1
79 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
80 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 5
81 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 6
82 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 4
83 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 4
84 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 1
85 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย G +40กก. 3
86 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
87 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 6
88 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 1
89 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 2
90 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 1
91 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง G +40กก. 2
92 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
93 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 1
94 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
95 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 1
96 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 1
97 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 2
98 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย H +53กก. 1
99 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง A -30กก. 3
100 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 5
101 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 2
102 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 1
103 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 1
104 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 2
105 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง G 49-53กก. 2
106 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 1
107 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 2
108 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 2
109 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
110 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
111 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 2
112 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง C 33-37กก. 1
113 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 3
114 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 1
115 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง J +59กก. 2
116 ต่อสู้ Class C 3-4ปี ชาย A 15กก. 2
117 ต่อสู้ Class C 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 4
118 ต่อสู้ Class C 3-4ปี ชาย C 17-19กก. 3
119 ต่อสู้ Class C 3-4ปี หญิง A 15กก. 1
120 ต่อสู้ Class C 3-4ปี หญิง C 17-19กก. 2
121 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย A -16กก. 5
122 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 6
123 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 11
124 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 6
125 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 3
126 ต่อสู้ Class C 5-6ปี ชาย F +26กก. 4
127 ต่อสู้ Class C 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 1
128 ต่อสู้ Class C 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 4
129 ต่อสู้ Class C 5-6ปี หญิง E 23-26กก. 1
130 ต่อสู้ Class C 5-6ปี หญิง F +26กก. 1
131 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย A -20กก. 8
132 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 15
133 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 11
134 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 4
135 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 2
136 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 3
137 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย G +36กก. 3
138 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20กก. 8
139 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 11
140 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
141 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 2
142 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง F 33-36กก. 1
143 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง G +36กก. 1
144 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย A -23กก. 6
145 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 3
146 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 5
147 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 4
148 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 3
149 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 6
150 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G +40กก. 7
151 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง A -23กก. 6
152 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 1
153 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 1
154 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 3
155 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 3
156 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 4
157 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 2
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย C 58-63กก. 3
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย E 68-74กก. 2
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย F 74-80กก. 3
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย H +87กก. 2
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 1
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 3
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 1
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 2
167 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 2
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-33กก. 1
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 33-37กก. 3
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 3
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 3
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59กก. 3
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
177 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 2
178 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 4
179 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 3
180 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
181 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 3
182 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
183 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 3
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
187 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง A -8ปี คู่ผสม 1
188 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว B 9-11ปี คู่ผสม 1
189 พุมเซคู่ผสม (4)สายฟ้า B 9-11ปี คู่ผสม 1
190 พุมเซคู่ผสม (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี คู่ผสม 1
191 พุมเซคู่ผสม (6)สายแดง B 9-11ปี คู่ผสม 2
192 พุมเซคู่ผสม (6)สายแดง C 12-14ปี คู่ผสม 1
193 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี คู่ผสม 1
194 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซทีม
195 พุมเซทีม (6)สายแดง B -11ปี ทีมหญิง 2
ประเภทพุมเซทีมผสม
196 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว B 9-11ปี ทีมผสม 1
197 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว D +15ปี ทีมผสม 1
198 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ทีมผสม 1
199 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง D +15ปี ทีมผสม 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
200 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี ชาย 2
201 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี หญิง 5
202 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี ชาย 2
203 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี หญิง 1
204 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 12-14ปี ชาย 3
205 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 12-14ปี หญิง 1
206 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 1
207 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี ชาย 4
208 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี หญิง 5
209 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี ชาย 3
210 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี หญิง 3
211 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี หญิง 2
212 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 2
213 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี ชาย 3
214 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี หญิง 2
215 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี ชาย 3
216 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี หญิง 1
217 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D +15 ปี หญิง 1
218 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8ปี ชาย 2
219 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี ชาย 3
220 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี หญิง 3
221 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี หญิง 4
222 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8ปี หญิง 1
223 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี หญิง 2
224 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี ชาย 2
225 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D +15 ปี ชาย 1
226 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D +15 ปี หญิง 1
227 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 9-11ปี หญิง 8
228 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี ชาย 2
229 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี หญิง 4
230 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี ชาย 1
231 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 2
232 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ชาย 2
233 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี หญิง 3
234 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ชาย 3
235 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี หญิง 6
236 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 4
237 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี หญิง 4