รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
6th Suratthani Taekwondo Championship 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -25กก. 3
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-28กก. 7
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 28-31กก. 8
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 31-34กก. 5
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 34-38กก. 6
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-28กก. 2
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 28-31กก. 3
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 2
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 34-38กก. 2
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-42กก. 4
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 6
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 5
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 2
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 6
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 4
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 2
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 4
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 2
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 3
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 3
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-28กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 31-34กก. 5
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-42กก. 4
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 3
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 28-31กก. 1
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 2
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 34-38กก. 2
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-42กก. 2
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H 46-50กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 3
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง A -33กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +65กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 4
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 2
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 1
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย G +30กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง D 22-24กก. 1
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 5
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 2
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง H +38กก. 2
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 8
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 5
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 5
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 5
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 3
70 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
71 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
72 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 2
73 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
74 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
75 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
76 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
77 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 28-31กก. 2
78 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-42กก. 2
79 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 3
80 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H 46-50กก. 3
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 4
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-28กก. 3
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 28-31กก. 3
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 2
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 34-38กก. 2
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 42-46กก. 2
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H 46-50กก. 2
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง I +50กก. 3
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 2
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย I 61-65กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 4
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 2
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง H 57-61กก. 1
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -16กก. 2
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย E 22-24กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง A -16กก. 7
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง B 16-18กก. 3
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 13
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -23กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 6
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 9
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 4
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 24-27กก. 5
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F 27-30กก. 2
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย G +30กก. 2
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 8
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 4
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 22-24กก. 3
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง F 27-30กก. 1
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง G +30กก. 1
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 13
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 11
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 9
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 6
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 4
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 2
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย H +38กก. 2
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 6
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 6
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 2
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง G 34-38กก. 1
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 4
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 1
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 5
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 4
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 3
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 7
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 3
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 5
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 4
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 5
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 3
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
143 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 11-12ปี ทีมชาย -140กก. 2
144 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 5-6 ปี ทีมชาย -90กก. 2
145 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 7-8 ปี ทีมชาย -100กก. 2
146 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 7-8 ปี ทีมหญิง -100กก. 2
147 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 9-10 ปี ทีมชาย -120กก. 2
148 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A ยุวชน 9-10 ปี ทีมหญิง -120กก. 1
149 ต่อสู้ทีม 3 คน Class A เยาวชน 15-17ปี ทีมหญิง -180กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย D 63-68กก. 2
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 4
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 3
153 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 8
154 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 6
155 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 3
156 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
157 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 33-37กก. 4
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 2
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 2
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 1
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง I 61-65กก. 1
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 3
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 4
167 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 5
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 3
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 3
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
170 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี ชาย 1
171 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
172 พุมเซคู่ผสม (2)ไม่เกินสายฟ้า A -10ปี คู่ผสม 3
173 พุมเซคู่ผสม (2)ไม่เกินสายฟ้า B 11-12ปี คู่ผสม 2
174 พุมเซคู่ผสม (3)ไม่เกินสายแดง A -10ปี คู่ผสม 1
175 พุมเซคู่ผสม (3)ไม่เกินสายแดง C 13-14ปี คู่ผสม 1
176 พุมเซคู่ผสม (4)สายดำแดง/สายดำ A -10ปี คู่ผสม 1
177 พุมเซคู่ผสม (4)สายดำแดง/สายดำ B 11-12ปี คู่ผสม 2
178 พุมเซคู่ผสม (4)สายดำแดง/สายดำ C 13-14ปี คู่ผสม 2
179 พุมเซคู่ผสม (4)สายดำแดง/สายดำ D 15-17ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
180 พุมเซทีมผสม (1)สายขาว A -10ปี ทีมผสม 1
181 พุมเซทีมผสม (2)ไม่เกินสายฟ้า A -10ปี ทีมผสม 2
182 พุมเซทีมผสม (2)ไม่เกินสายฟ้า D 15-17ปี ทีมผสม 1
183 พุมเซทีมผสม (3)ไม่เกินสายแดง B 11-12ปี ทีมผสม 1
184 พุมเซทีมผสม (3)ไม่เกินสายแดง C 13-14ปี ทีมผสม 1
185 พุมเซทีมผสม (4)สายดำแดง/สายดำ B 11-12ปี ทีมผสม 1
186 พุมเซทีมผสม (4)สายดำแดง/สายดำ C 13-14ปี ทีมผสม 1
187 พุมเซทีมผสม (4)สายดำแดง/สายดำ E +18ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
188 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -10ปี ชาย 3
189 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -10ปี หญิง 1
190 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 11-12ปี ชาย 1
191 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D 15-17ปี ชาย 1
192 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -10ปี ชาย 3
193 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -10ปี หญิง 3
194 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 11-12ปี ชาย 2
195 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 13-14ปี ชาย 2
196 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D 15-17ปี ชาย 1
197 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D 15-17ปี หญิง 1
198 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -10ปี ชาย 8
199 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -10ปี หญิง 8
200 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 11-12ปี ชาย 3
201 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 11-12ปี หญิง 4
202 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 13-14ปี ชาย 1
203 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 13-14ปี หญิง 3
204 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D 15-17ปี ชาย 1
205 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D 15-17ปี หญิง 1
206 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -10ปี ชาย 3
207 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -10ปี หญิง 2
208 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 11-12ปี ชาย 2
209 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 13-14ปี ชาย 1
210 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 13-14ปี หญิง 1
211 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D 15-17ปี ชาย 1
212 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D 15-17ปี หญิง 1
213 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -10ปี ชาย 1
214 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 11-12ปี หญิง 2
215 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 13-14ปี ชาย 1
216 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 13-14ปี หญิง 1
217 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -10ปี ชาย 2
218 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -10ปี หญิง 2
219 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 11-12ปี หญิง 2
220 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 13-14ปี หญิง 1
221 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง A -10ปี ชาย 1
222 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง A -10ปี หญิง 1
223 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 11-12ปี ชาย 3
224 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 11-12ปี หญิง 1
225 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 13-14ปี ชาย 1
226 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 13-14ปี หญิง 2
227 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี หญิง 1