รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 2
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -18กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 20-22กก. 2
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E 24-27กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย F 27-30กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง C 20-22กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง E 24-27กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 3
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-34กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 34-37กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -22กก. 2
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 22-25กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-28กก. 2
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 2
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 31-34กก. 1
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 34-37กก. 1
19 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 4
20 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
21 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 42-46กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +50กก. 3
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 20-22กก. 3
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย H +34กก. 2
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 22-24กก. 2
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 3
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 2
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 34-37กก. 1
34 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 52-55กก. 2
35 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 55-59กก. 1
36 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย I 63-68กก. 1
37 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
38 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 42-46กก. 1
39 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
40 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
41 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 1
42 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -16กก. 1
43 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 15-18กก. 1
44 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 2
45 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 2
46 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 1
47 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -18กก. 1
48 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 18-20กก. 5
49 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 20-22กก. 4
50 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 22-24กก. 1
51 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 24-27กก. 3
52 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F 27-30กก. 2
53 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย H +34กก. 2
54 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 20-22กก. 2
55 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 27-30กก. 1
56 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง H +34กก. 1
57 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 3
58 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-34กก. 2
59 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 37-41กก. 1
60 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +41กก. 2
61 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 1
62 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 31-34กก. 1
63 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G 37-41กก. 1
64 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย G 55-59กก. 2
65 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
66 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
67 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
68 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
69 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี ชาย F 42-46กก. 1
70 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี ชาย H +50กก. 1
71 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
72 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง F 42-46กก. 1
73 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 1
74 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
75 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
76 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
77 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
78 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย A -16กก. 1
79 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย B 16-18กก. 3
80 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย C 18-20กก. 1
81 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี หญิง B 16-18กก. 1
82 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย B 15-18กก. 4
83 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 2
84 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย H +32กก. 1
85 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง B 15-18กก. 3
86 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 2
87 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง G 29-32กก. 1
88 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง H +32กก. 1
89 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย A -18กก. 1
90 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย B 18-20กก. 3
91 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย D 22-24กก. 1
92 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย E 24-27กก. 3
93 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย F 27-30กก. 1
94 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย H +34กก. 1
95 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง E 24-27กก. 2
96 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง H +34กก. 2
97 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 1
98 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 1
99 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย F 34-37กก. 1
100 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย H +41กก. 1
101 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
102 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
103 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
104 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
105 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
106 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
107 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 2
108 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 42-46กก. 2
109 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง G 46-50กก. 1
110 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 2
111 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 4
112 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 2
113 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
114 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
115 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
116 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 33-37กก. 1
117 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 1
118 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
119 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง H 57-61กก. 1
120 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
121 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 2
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 1
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 3
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 3
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 1
ประเภทพุมเซ่คู่
132 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซทีม
133 พุมเซทีม (6)สายแดง C 9-10ปี ทีมหญิง 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
134 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี หญิง 1
135 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี ชาย 1
136 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี หญิง 1
137 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี ชาย 1
138 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี หญิง 2
139 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 9-10ปี หญิง 1
140 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-10ปี ชาย 2
141 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-10ปี หญิง 1