รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
E-San Taekwondo League Championship 2018 KALASIN 2nd
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย B 14-16กก. 3
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย C +16กก. 3
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี หญิง C +16กก. 2
4 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย A -30กก. 5
5 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย B 30-33กก. 5
6 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย C 33-36กก. 4
7 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย D 36-39กก. 3
8 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย E 39-43กก. 7
9 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย F 43-47กก. 1
10 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย H +51กก. 3
11 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง A -30กก. 2
12 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง B 30-33กก. 1
13 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง D 36-39กก. 3
14 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย B 20-23กก. 3
15 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย C 23-26กก. 2
16 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย D 26-30กก. 1
17 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย F +35กก. 1
18 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง A -20กก. 2
19 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง B 20-23กก. 3
20 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง D 26-30กก. 1
21 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย A -25กก. 3
22 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย B 25-28กก. 4
23 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย C 28-31กก. 1
24 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย D 31-35กก. 2
25 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย E 35-39กก. 1
26 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง B 25-28กก. 2
27 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง C 28-31กก. 2
28 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง D 31-35กก. 1
29 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง E 35-39กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย H +87กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง E 57-62กก. 1
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 4
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 5
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 2
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 4
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 3
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 3
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 38-41กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 41-44กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 1
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย I 59-62กก. 2
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +62กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 3
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-56กก. 3
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 56-59กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง I 59-62กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 1
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย F +25กก. 1
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง E 22-25กก. 1
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 7
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 7
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 3
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 3
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 8
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 8
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 6
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 5
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 2
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 4
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 2
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 4
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 1
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 1
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 2
80 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
81 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
82 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 2
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 3
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 3
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 5
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 3
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 2
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 3
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 9
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 9
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 3
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 1
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +25กก. 4
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -16กก. 1
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 2
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 4
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง E 22-25กก. 1
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง F +25กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 7
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 18
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 14
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 8
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 4
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 10
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 30-35กก. 1
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F +35กก. 1
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 9
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 6
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 6
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 3
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 1
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 5
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 2
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 7
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 1
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 3
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 2
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 6
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย A -54กก. 1
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย D 63-68กก. 1
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย H +87กก. 1
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง F 62-67กก. 1
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง H +73กก. 1
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย A -38กก. 4
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย B 38-41กก. 1
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย C 41-44กก. 2
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย D 44-47กก. 6
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย E 47-50กก. 3
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย G 53-56กก. 1
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย H 56-59กก. 3
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย I 59-62กก. 1
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย J +62กก. 1
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง A -38กก. 1
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง B 38-41กก. 1
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง C 41-44กก. 2
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง D 44-47กก. 3
146 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง E 47-50กก. 3
147 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง F 50-53กก. 2
148 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง G 53-56กก. 1
149 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง H 56-59กก. 2
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง I 59-62กก. 1
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง J +62กก. 1
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย A -45กก. 2
153 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย B 45-48กก. 2
154 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย C 48-51กก. 1
155 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย D 51-55กก. 5
156 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย E 55-59กก. 3
157 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย G 63-68กก. 2
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย J +78กก. 1
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง B 42-44กก. 2
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง C 44-46กก. 2
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง D 46-49กก. 2
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง E 49-52กก. 4
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง F 52-55กก. 2
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง J +68กก. 1
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
165 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (C)+15ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
166 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 2
167 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 4
168 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 2
169 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 1
170 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 2
ประเภทพุมเซ่คู่
171 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B -10 ปี คู่ผสม 1
172 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 1
173 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง C -14 ปี คู่ผสม 1
174 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี คู่ผสม 1
175 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 2
176 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 1
177 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว C -14 ปี คู่ผสม 1
178 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว C -14 ปี ชาย 1
179 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า B -10 ปี คู่ผสม 1
180 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี หญิง 1
181 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 1
182 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14 ปี คู่ผสม 1
183 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14 ปี หญิง 1
184 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 2
185 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี คู่ผสม 3
186 พุมเซ่คู่ Class (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซทีม
187 พุมเซทีม (4)สายฟ้า A -8 ปี ทีมชาย 1
188 พุมเซทีม (4)สายฟ้า B -10 ปี ทีมหญิง 1
189 พุมเซทีม (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ทีมชาย 1
190 พุมเซทีม (6)สายแดง B -10 ปี ทีมหญิง 1
191 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ทีมหญิง 1
192 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมชาย 1
193 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมหญิง 1
194 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมชาย 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
195 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว A -8 ปี ทีมผสม 1
196 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ทีมผสม 1
197 พุมเซทีมผสม OPEN FAMILY ทีมผสม 8
ประเภทพุมเซเดี่ยว
198 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี ชาย 7
199 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี หญิง 6
200 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี ชาย 6
201 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี หญิง 4
202 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี ชาย 5
203 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี หญิง 2
204 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 8
205 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี หญิง 5
206 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี ชาย 1
207 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 6
208 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี ชาย 3
209 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี หญิง 2
210 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 4
211 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 4
212 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 5
213 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี หญิง 2
214 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี ชาย 3
215 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี หญิง 1
216 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D +15 ปี ชาย 2
217 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D +15 ปี หญิง 2
218 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี ชาย 2
219 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี หญิง 3
220 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 4
221 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 2
222 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี ชาย 1
223 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี หญิง 2
224 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี ชาย 1
225 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี หญิง 1
226 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 2
227 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี หญิง 4
228 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -14ปี ชาย 2
229 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -14ปี หญิง 1
230 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี ชาย 3
231 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 3
232 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี ชาย 2
233 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี หญิง 5
234 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 2
235 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง A -8 ปี หญิง 1
236 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ชาย 3
237 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 1
238 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี ชาย 6
239 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี หญิง 2
240 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 2
241 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -10 ปี ชาย 2
242 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี ชาย 7
243 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี หญิง 6
244 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี หญิง 3
ประเภทรายการพิเศษ
245 รายการพิเศษ Class God of Speed INDIVIDUAL ชาย 4
246 รายการพิเศษ Class God of Speed INDIVIDUAL หญิง 3
247 รายการพิเศษ God of Speed INDIVIDUAL ชาย 32
248 รายการพิเศษ God of Speed INDIVIDUAL หญิง 21