รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 2018 (TAEKWONDO)
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 7
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 6
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 10
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 4
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 5
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 3
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 2
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 3
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 2
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 2
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 3
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง H +53กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 2
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย G +36กก. 1
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 2
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 5
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 10
26 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 6
27 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
28 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
29 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
30 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 6
31 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 3
32 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 1
33 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 6
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 5
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 3
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 2
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 2
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 1
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 51-55กก. 2
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง I 55-59กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59 1
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 1
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 7
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 1
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 2
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 4
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 11
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 4
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 8
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 2
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 4
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 5
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 3
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 5
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 1
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 1
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
76 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
77 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
78 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
79 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
80 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 1
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 3
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 4
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 3
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 2
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 4
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 3
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 3
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 2
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 49-53กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +53กก. 1
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 4
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 2
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 1
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 2
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 2
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 2
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง G 47-51กก. 2
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง H 51-55กก. 2
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 2
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 1
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง B 15-17กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง D +19กก. 1
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 6
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 4
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 6
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 3
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +26กก. 4
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 8
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 5
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-23กก. 4
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 13
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 7
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 5
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 3
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 3
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G +36กก. 3
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 5
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 9
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 5
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 3
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 33-36กก. 1
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง G +36กก. 3
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 2
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 5
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 10
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 4
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 3
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 5
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 6
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 2
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 2
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 2
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 2
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
143 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 4
144 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
145 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 1
146 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 2
147 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
148 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
149 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 1
150 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 4
151 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 1
152 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 1
153 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 6
154 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 4
155 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย C 17-19กก. 3
156 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย D +19กก. 1
157 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี หญิง A -15กก. 5
158 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี หญิง B 15-17กก. 4
159 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี หญิง C 17-19กก. 2
160 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย A 16กก. 4
161 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 8
162 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 9
163 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 9
164 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 5
165 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย F +26กก. 2
166 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 9
167 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 3
168 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-23กก. 3
169 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง F +26กก. 1
170 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
171 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
172 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 6
173 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 3
174 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 2
175 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 2
176 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย G +36กก. 2
177 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 5
178 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 3
179 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
180 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 2
181 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง E 29-33กก. 1
182 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 8
183 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 2
184 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
185 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 4
186 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 3
187 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 1
188 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง G +40กก. 3
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
189 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 4
190 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 1
191 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย D 63-68กก. 1
192 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย E 68-74กก. 3
193 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย G 80-87กก. 1
194 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย H +87กก. 1
195 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง B 46-49กก. 2
196 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 2
197 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง G 67-73กก. 1
198 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง H +73กก. 1
199 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 8
200 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 5
201 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 5
202 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 8
203 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
204 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
205 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 3
206 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย ฺB 33-37กก. 7
207 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-33กก. 4
208 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 33-37กก. 5
209 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 4
210 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 5
211 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 5
212 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง G 47-51กก. 1
213 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59กก. 4
214 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 5
215 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 4
216 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 6
217 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 3
218 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 8
219 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 3
220 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
221 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย I 73-78กก. 1
222 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
223 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
224 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 4
225 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 8
226 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
227 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 1
228 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง I 63-68กก. 2
229 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 2
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
230 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
231 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 2
232 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 2
233 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C) 15-17ปี ชาย 1
ประเภทพุมเซ่คู่
234 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B 9-11ปี คู่ผสม 1
235 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง C 12-14ปี ชาย 1
236 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8ปี หญิง 1
237 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว B 9-11ปี หญิง 1
238 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว C 12-14ปี คู่ผสม 1
239 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
240 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B 9-11ปี ชาย 1
241 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
242 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี คู่ผสม 1
243 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง E +18ปี ชาย 1
ประเภทพุมเซทีม
244 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ทีมชาย 1
245 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ทีมหญิง 1
246 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี ทีมหญิง 1
247 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง E +18ปี ทีมหญิง 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
248 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี ชาย 2
249 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี หญิง 2
250 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี ชาย 2
251 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี หญิง 1
252 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี ชาย 3
253 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี หญิง 5
254 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี ชาย 7
255 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี หญิง 4
256 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี ชาย 3
257 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี หญิง 2
258 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D 15-17ปี หญิง 1
259 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี หญิง 5
260 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี ชาย 2
261 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี หญิง 5
262 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี ชาย 3
263 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี หญิง 1
264 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D 15-17ปี หญิง 1
265 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8ปี หญิง 1
266 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี ชาย 1
267 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี หญิง 2
268 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี ชาย 1
269 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี หญิง 1
270 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8ปี หญิง 1
271 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี ชาย 3
272 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี หญิง 2
273 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี ชาย 1
274 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี หญิง 1
275 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -8ปี หญิง 1
276 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 9-11ปี ชาย 3
277 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 9-11ปี หญิง 8
278 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี ชาย 1
279 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี หญิง 3
280 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D 15-17ปี หญิง 2
281 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ชาย 2
282 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี หญิง 3
283 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ชาย 4
284 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี หญิง 4
285 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี ชาย 2
286 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี หญิง 6
287 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง E +18ปี ชาย 4
288 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง E +18ปี หญิง 4
289 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE C 12-14ปี ชาย 2
290 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE C 12-14ปี หญิง 3
291 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE D 15-17ปี ชาย 1
292 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE D 15-17ปี หญิง 3