รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
กีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย B 25-28กก. 7
2 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย C 28-31กก. 5
3 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย D 31-34กก. 4
4 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย E 34-38กก. 4
5 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย F 38-42กก. 5
6 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย G 42-46กก. 3
7 ต่อสู้ Class A -12ปี ชาย H +46กก. 7
8 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง A -25กก. 1
9 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง B 25-28กก. 1
10 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง C 28-31กก. 3
11 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง D 31-34กก. 3
12 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง E 34-38กก. 3
13 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง F 38-42กก. 3
14 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง G 42-46กก. 3
15 ต่อสู้ Class A -12ปี หญิง H +46กก. 4
16 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย B 33-37กก. 3
17 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย C 37-41กก. 4
18 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย D 41-45กก. 3
19 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย E 45-49กก. 5
20 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย F 49-53กก. 2
21 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย G 53-57กก. 3
22 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย H 57-61กก. 3
23 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย I 61-65กก. 2
24 ต่อสู้ Class A 13-15ปี ชาย J +65กก. 5
25 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง B 29-33กก. 1
26 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง C 33-37กก. 2
27 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง D 37-41กก. 3
28 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง E 41-45กก. 3
29 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง F 45-49กก. 4
30 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง G 49-53กก. 4
31 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง I 57-61กก. 1
32 ต่อสู้ Class A 13-15ปี หญิง J +61กก. 3
33 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย B 45-48กก. 1
34 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย C 48-51กก. 3
35 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย D 51-55กก. 3
36 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย E 55-59กก. 3
37 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย F 59-63กก. 2
38 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย H 68-73กก. 1
39 ต่อสู้ Class A 16-18ปี ชาย J +78กก. 1
40 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง C 44-46กก. 1
41 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง E 49-52กก. 2
42 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
43 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง G 55-59กก. 2
44 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง H 59-63กก. 1
45 ต่อสู้ Class A 16-18ปี หญิง I 63-68กก. 1