รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
HAPKIDO THAILAND CHAMPIONSHIP 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทHoshinsul
1 Hoshinsul Class (A)สายขาว-ฟ้า -10ปี คู่ 2
2 Hoshinsul Class (A)สายขาว-ฟ้า 11-14ปี คู่ 1
3 Hoshinsul Class (A)สายขาว-ฟ้า 15-18ปี คู่ 1
4 Hoshinsul Class (A)สายขาว-ฟ้า 19-30ปี คู่ 1
ประเภทKyorugi
5 Kyorugi Class A +19ปี ชาย A -54กก. 1
6 Kyorugi Class A +19ปี ชาย E 68-74กก. 1
7 Kyorugi Class A 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
8 Kyorugi Class A 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
9 Kyorugi Class A 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 1
10 Kyorugi Class A 13-14ปี หญิง A -38กก. 1
11 Kyorugi Class A 13-14ปี หญิง J +62กก. 2
12 Kyorugi Class A 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 1
13 Kyorugi Class A 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
14 Kyorugi Class A 15-18ปี หญิง A -42กก. 1
15 Kyorugi Class A 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
16 Kyorugi Class A 15-18ปี หญิง H 59-63กก. 1
17 Kyorugi Class A 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
18 Kyorugi Class B -6ปี ชาย B 18-20กก. 1
19 Kyorugi Class B 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
20 Kyorugi Class B 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
21 Kyorugi Class B 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
22 Kyorugi Class B 13-14ปี ชาย B 38-41กก. 2
23 Kyorugi Class B 13-14ปี ชาย D 44-47กก. 1
24 Kyorugi Class B 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 1
25 Kyorugi Class B 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 2
26 Kyorugi Class B 13-14ปี ชาย J +62กก. 1
27 Kyorugi Class B 13-14ปี หญิง A -38กก. 1
28 Kyorugi Class B 13-14ปี หญิง B 38-41กก. 1
29 Kyorugi Class B 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 1
30 Kyorugi Class B 13-14ปี หญิง J +62กก. 1
31 Kyorugi Class B 15-18ปี ชาย B 45-48กก. 1
32 Kyorugi Class B 15-18ปี ชาย H 68-73กก. 1
33 Kyorugi Class B 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
34 Kyorugi Class B 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1
35 Kyorugi Class B 15-18ปี หญิง J +68กก. 1
36 Kyorugi Class B 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 2
37 Kyorugi Class B 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
38 Kyorugi Class B 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 2
39 Kyorugi Class B 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
40 Kyorugi Class B 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
41 Kyorugi Class B 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
42 Kyorugi Class B 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 1
43 Kyorugi Class B 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 1
44 Kyorugi Class B 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
45 Kyorugi Class B 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 1
46 Kyorugi Class C -6ปี ชาย B 18-20กก. 5
47 Kyorugi Class C -6ปี หญิง A -18กก. 2
48 Kyorugi Class C -6ปี หญิง B 18-20กก. 1
49 Kyorugi Class C -6ปี หญิง C 20-22กก. 1
50 Kyorugi Class C -6ปี หญิง G +28กก. 1
51 Kyorugi Class C 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
52 Kyorugi Class C 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
53 Kyorugi Class C 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
54 Kyorugi Class C 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
55 Kyorugi Class C 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
56 Kyorugi Class C 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
57 Kyorugi Class C 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 2
58 Kyorugi Class C 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
59 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
60 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
61 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
62 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 2
63 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 4
64 Kyorugi Class C 7-8ปี ชาย G +34กก. 1
65 Kyorugi Class C 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
66 Kyorugi Class C 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 3
67 Kyorugi Class C 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
68 Kyorugi Class C 7-8ปี หญิง G +34กก. 1
69 Kyorugi Class C 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
70 Kyorugi Class C 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 3
71 Kyorugi Class C 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
72 Kyorugi Class C 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 1
73 Kyorugi Class C 9-10ปี ชาย H +40กก. 4
74 Kyorugi Class C 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
75 Kyorugi Class C 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
76 Kyorugi Class C 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
ประเภทกระโดดสูง
77 กระโดดสูง Class OPEN -10ปี ชาย 3
78 กระโดดสูง Class OPEN -10ปี หญิง 3
79 กระโดดสูง Class OPEN 11-14years ชาย 2
80 กระโดดสูง Class OPEN 11-14years หญิง 1
81 กระโดดสูง Class OPEN 15-18years ชาย 1
82 กระโดดสูง Class OPEN 15-18years หญิง 1
ประเภทกระโดดไกล
83 กระโดดไกล Class OPEN -10ปี ชาย 4
84 กระโดดไกล Class OPEN -10ปี หญิง 2
85 กระโดดไกล Class OPEN 11-14ปี ชาย 3
86 กระโดดไกล Class OPEN 11-14ปี หญิง 3
87 กระโดดไกล Class OPEN 15-18ปี ชาย 1
ประเภทท่ารำมือเปล่า
88 ท่ารำมือเปล่า Class OPEN -10ปี ชาย 3
89 ท่ารำมือเปล่า Class OPEN 11-14ปี ชาย 1
ประเภทท่ารำอาวุธ
90 ท่ารำอาวุธ Class OPEN -10ปี ชาย 2
91 ท่ารำอาวุธ Class OPEN -10ปี หญิง 1
92 ท่ารำอาวุธ Class OPEN +30ปี ชาย 4
93 ท่ารำอาวุธ Class OPEN +30ปี หญิง 1
94 ท่ารำอาวุธ Class OPEN 11-14ปี ชาย 5
95 ท่ารำอาวุธ Class OPEN 11-14ปี หญิง 4
96 ท่ารำอาวุธ Class OPEN 15-18ปี ชาย 1
97 ท่ารำอาวุธ Class OPEN 15-18ปี หญิง 3
98 ท่ารำอาวุธ Class OPEN 19-30ปี ชาย 1
ประเภททีมโชว์
99 ทีมโชว์ Class ทีมผสม 4