รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 4
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 3
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 3
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 2
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 2
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 2
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 3
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 2
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 3
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 1
19 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย C 58-63กก. 1
20 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย E 68-74กก. 1
21 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย F +26กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 2
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 1
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 3
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 3
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 4
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 3
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 3
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 47-51กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 51-55กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 3
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 5
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 2
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 2
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 3
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 3
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 1
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 3
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 3
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 2
57 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
58 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
59 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
60 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 1
61 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
62 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
63 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 3
64 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 1
65 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย A -16กก. 2
66 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย B 16-18กก. 14
67 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย C 18-20กก. 6
68 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย D 20-23กก. 6
69 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย E 23-26กก. 2
70 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย F +26กก. 3
71 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง B 16-18กก. 3
72 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง C 18-20กก. 4
73 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง D 20-23กก. 3
74 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง F +26กก. 1
75 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
76 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 3
77 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
78 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 1
79 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 45-49กก. 2
80 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 49-53กก. 1
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 1
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 3
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 1
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 1
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +53กก. 1
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 2
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง I 55-59กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 13
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 5
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 3
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 7
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G +36กก. 1
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 3
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 29-33กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 33-36กก. 1
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง G +36กก. 2
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 4
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 4
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 3
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 3
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 6
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 5
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 2
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 1
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 4
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
117 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 2
118 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 2
119 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย E 68-74กก. 1
120 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย G 80-87กก. 1
121 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง B 46-49กก. 1
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 1
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง E 57-62กก. 3
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง G 67-73กก. 2
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 1
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 2
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 3
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 2
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 2
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 2
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 33-37กก. 1
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 37-41กก. 2
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59กก. 2
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 2
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 2
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 2
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
ประเภทพุมเซ่คู่
144 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B 9-11ปี คู่ผสม 1
145 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 1
146 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว B 9-11ปี หญิง 1
147 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว C 12-14ปี คู่ผสม 1
148 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า B 9-11ปี หญิง 1
149 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
150 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี หญิง 1
151 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 1
152 พุมเซ่คู่ Class (4)สายฟ้า B 9-11ปี 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
153 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว C 12-14ปี ทีมผสม 1
154 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ทีมผสม 1
155 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง D +15ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
156 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี ชาย 2
157 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี หญิง 2
158 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี ชาย 1
159 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี หญิง 1
160 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 12-14ปี ชาย 2
161 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 12-14ปี หญิง 1
162 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D+15ปี หญิง 1
163 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี ชาย 3
164 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี หญิง 3
165 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี หญิง 4
166 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี ชาย 1
167 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี หญิง 1
168 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D+15ปี ชาย 1
169 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี ชาย 5
170 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี หญิง 4
171 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี ชาย 5
172 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี หญิง 2
173 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี ชาย 1
174 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี หญิง 3
175 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8ปี ชาย 1
176 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8ปี หญิง 3
177 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี ชาย 2
178 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 9-11ปี หญิง 4
179 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี ชาย 2
180 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี หญิง 5
181 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D+15ปี หญิง 1
182 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8ปี ชาย 1
183 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8ปี หญิง 1
184 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี ชาย 1
185 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี หญิง 2
186 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี หญิง 2
187 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D+15ปี หญิง 1
188 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -8ปี ชาย 1
189 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -8ปี หญิง 2
190 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 9-11ปี ชาย 4
191 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี ชาย 2
192 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี หญิง 1
193 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D+15ปี หญิง 1
194 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ชาย 2
195 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ชาย 1
196 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี หญิง 3
197 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D+15ปี ชาย 1
198 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D+15ปี หญิง 1