รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
Z Star Taekwondo Championship 2018 (C,D&School)
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
2 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 2
3 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 2
4 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
5 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-37กก. 3
6 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 4
7 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 1
8 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 45-49กก. 1
9 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +53กก. 1
10 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 1
11 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
12 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
13 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
14 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 3
15 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 2
16 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง H 51-55กก. 1
17 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง I 55-59กก. 1
18 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง J +59กก. 1
19 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
20 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 2
21 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 2
22 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +26กก. 1
23 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 1
24 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง E 23-26กก. 1
25 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
26 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 1
27 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 1
28 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
29 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 29-33กก. 1
30 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 1
31 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
32 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 5
33 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
34 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
35 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 1
36 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 1
37 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 32-36กก. 1
38 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
39 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-37กก. 3
40 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 1
41 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 1
42 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
43 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 1
44 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง E 41-45กก. 1
45 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี หญิง H +53กก. 1
46 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 2
47 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย C 17-19กก. 2
48 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย ฺB 15-17กก. 6
49 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี หญิง C 17-19กก. 1
50 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี หญิง ฺB 15-17กก. 2
51 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 3
52 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 8
53 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 9
54 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-23กก. 7
55 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย E 23-26กก. 1
56 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย F +26กก. 2
57 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 2
58 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 2
59 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-23กก. 3
60 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง E 23-26กก. 1
61 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง F +26กก. 1
62 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
63 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
64 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 3
65 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 1
66 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 1
67 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย G +36กก. 6
68 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
69 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
70 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
71 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 1
72 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง G +36กก. 2
73 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 2
74 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 1
75 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
76 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 4
77 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 3
78 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 4
79 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 2
80 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 2
81 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 3
ประเภทพุมเซคู่ผสม
82 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง (C) 7-10ปี คู่ผสม 1
83 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง (D) 11-14ปี คู่ผสม 1
84 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว (C) 7-10ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
85 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง (C) 7-10ปี ทีมผสม 1
86 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง (D) 11-14ปี ทีมผสม 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
87 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (B) 5-6ปี ชาย 2
88 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (C) 7-10ปี ชาย 4
89 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (C) 7-10ปี หญิง 1
90 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (D) 11-14ปี หญิง 1
91 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) 5-6ปี ชาย 5
92 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) 5-6ปี หญิง 3
93 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C) 7-10ปี ชาย 7
94 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C) 7-10ปี หญิง 2
95 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D) 11-14ปี ชาย 2
96 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D) 11-14ปี หญิง 8
97 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) 5-6ปี ชาย 2
98 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C) 7-10ปี ชาย 3
99 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (D) 11-14ปี ชาย 1
100 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C) 7-10ปี หญิง 1
101 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (C) 7-10ปี หญิง 1
102 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (C) 7-10ปี ชาย 1
103 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) 11-14ปี ชาย 1
104 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) 11-14ปี หญิง 1