รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class OPEN กีฬานักเรียน ชาย A -45กก. 1
2 ต่อสู้ Class OPEN กีฬานักเรียน ชาย B 45-48กก. 2
3 ต่อสู้ Class OPEN กีฬานักเรียน ชาย D 51-55กก. 1
4 ต่อสู้ Class OPEN กีฬานักเรียน หญิง A -42กก. 1
5 ต่อสู้ Class OPEN กีฬานักเรียน หญิง D 46-49กก. 1