รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
1 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
2 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 4
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย A -33กก. 7
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย D 41-45กก. 1
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย E 45-49กก. 1
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย F 49-53กก. 2
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย ิB 33-37กก. 1
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง A -29กก. 4
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง B 29-33กก. 2
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง C 33-37กก. 2
14 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง D 37-41กก. 1