รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
1 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
2 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี หญิง A -42กก. 4
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 2
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 1
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย A -33กก. 4
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย E 45-49กก. 2
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย F 49-53กก. 1
ผิดพลาด
Undefined offset: 0
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี ชาย I 61-65กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง A -29กก. 4
ผิดพลาด
Undefined offset: 0
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง A -33กก. 1
14 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง B 30-33กก. 2
15 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง C 33-37กก. 1
ผิดพลาด
Undefined offset: 0
16 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง C 37-41กก. 1
17 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง D 37-41กก. 1
18 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ไม่เกิน 14 ปี หญิง E 41-45กก. 1