รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
The 3rd KH Trang Taekwondo Championship ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข ราชองครักษ์ในพระองค์
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง H 57-61กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 1
6 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
7 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 1
8 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
9 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
10 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
11 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง E +22กก. 1
12 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 1
13 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
14 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
15 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
16 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 3
17 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-25กก. 1
18 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 25-28กก. 2
19 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 1
20 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
21 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 1
22 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 1
23 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
ประเภทพุมเซ่คู่
24 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว (D) -17ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
25 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (D) -17ปี หญิง 1
26 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A) -7ปี หญิง 1
27 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี หญิง 1
28 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D) -17ปี หญิง 3
29 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C) -13ปี หญิง 1
30 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (D) -17ปี หญิง 1