รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
เทควันโดลำพูน แชมป์เปี้ยนชิพ 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-42กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 35-39กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 35-39กก. 1
9 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
10 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
11 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
12 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
13 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
14 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
15 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
16 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
17 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -22กก. 1
18 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 2
19 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 1
20 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 34-37กก. 2
21 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 22-25กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 1
23 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
24 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
25 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
26 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +63กก. 1
27 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 15-18กก. 1
28 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
29 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
30 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
31 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
32 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 22-25กก. 1
33 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
34 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 11-12ปี ทีมชาย -125กก. 1
35 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 7-8 ปี ทีมชาย -80กก. 1
36 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 9-10 ปี ทีมชาย -100กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
37 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว (B) -10ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
38 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A) -7ปี หญิง 1
39 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี ชาย 1
40 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี ชาย 2
41 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี หญิง 1