รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันเทควันโดพัทลุงโอเพ่น ครั้งที่6
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 31-34กก. 1
2 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 1
3 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
4 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง I +61กก. 1
5 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
6 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
7 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 1
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 1
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง H 57-61กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 2
14 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1