รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
1 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
2 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 1
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย A -33กก. 2
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย B 33-37กก. 1
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย C 37-41กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง B 33-37กก. 2
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง C 37-41กก. 1
14 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง E 44-47กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
15 พุมเซคู่ผสม OPEN ไม่จำกัดอายุ คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีม
16 พุมเซทีม OPEN ไม่จำกัดอายุ ทีมชาย 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
17 พุมเซเดี่ยว OPEN ไม่จำกัดอายุ ชาย 1
18 พุมเซเดี่ยว OPEN ไม่จำกัดอายุ หญิง 3