สรุปยอดแข่ง
EASTERN LEAGUE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Connection Tkd Gym 1 2 3
2 D.T.C. 2 2
3 พงษ์พิทักษ์ 3 3
4 อรัญเทควันโด 5 5
  แกรนด์อย่างย่อ 11 2 13