สรุปยอดแข่ง
SAT 3 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 TEST2 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 1 1