สรุปยอดแข่ง
THE 4th HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 1 4 1 14 20
2 AMAT TAEKWONDO INDIA 1 5 1 7
3 AMMARTPANITCHANUKUL SCHOOL TEAM 1 7 8
4 BAHRAIN TAEKWONDO 2 2
5 BANCHAKI BANSANG TKD 8 4 12
6 BANDUNG CITY TAEKWONDO 2 4 2 8
7 BI - ACADEMY 1 1 2
8 BIRGANJ UNITED TAEKWONDO NEPAL 2 1 3
9 C.H.U TEAM 2 1 8 11
10 CELEBRATION CO-ED 8 7 15
11 CENTER and THE FAST 24 14 38
12 CHATCHANA & PATTAYA TAEKWONDO 61 19 7 87
13 CHINA TAEKWONDO TEAM 2 2
14 CIJANTUNG CLUB 1 1 2
15 CTC CHONBURI 17 1 4 2 6 30
16 CTM.GYM 1 1
17 Champ TKD 6 4 10
18 DGM INDIA 2 2
19 DMG Taekwondo 5 5 10
20 DRAGON Gym. 23 1 24
21 DYNAMIC WARRIORS INDIA 1 7 8
22 FIT & FIGHT TAEKWONDO THAILAND 23 23
23 GTA GOURAV TAEKWONDO ACADEMY OFINDIA 4 4
24 GUINEA TAEKWONDO TEAM 2 2
25 Gmac Gym 15 4 19
26 HEROES INTERNATIONAL SINGAPORE 1 1
27 HONGKONG TAEKWONDO 4 19 2 25
28 INDIA 14 14
29 INDIA DOJANG SPORTS ORGANISATION 5 7 5 17
30 INDIA TAEKWONDO 7 7
31 INDIA TAEKWONDO TEAM 1 2 3
32 IRON BIRD CLUB CAMBODIA 1 1 2
33 JAKARTA STATE UNIVERSITY 7 7
34 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKARN 3 11 14
35 JORDAN TAEKWONDO TEAM 1 1
36 JPT TAEKWONDO 1 1 2
37 KHUBAIB TAEKWONDO ACADEMY 2 3 2 7
38 KOREA TAEKWONDO청룡태권도 4 4
39 KOTA CIREBON 1 1
40 KTG TAEKWONDO 10 5 15
41 Kastamandap Vidhyalaya Taekwondo Club 4 1 3 8
42 LANGSUAN TKD 5 5
43 Lovely Kids Taekwondo Club 5 1 6 12
44 MACAU YANG MING TAEKWONDO CLUB 1 1 3 5
45 MALAYSIA (KEDAH1) 3 3 6
46 MALAYSIA (KEDAH2) 3 3
47 MALAYSIA (SUKMA KEDAH) 4 2 4 10
48 MNP.taekwondo 5 3 8
49 Master Kick Taekwondo 3 4 7
50 Master Wan Taekwondo Pakistan 8 8
51 NBL TAEKWONDOACADEMY INDONESIA 3 3
52 NEPAL TAEKWONDO 4 1 5
53 NTA-NEPAL, CHITWAN 7 1 8
54 New's Gold Gym Nepal 1 3 4
55 NewGen NEPAL TAEKWONDO 3 2 5
56 OYP OLYMPIC 6 4 1 2 3 9 25
57 P.T.K.GYM 2 1 3
58 PAKISTAN TAEKWONDO 4 2 2 1 6 15
59 PESUSO GYM 5 5
60 PHILIPPINE TAEKWONDO UNION 13 5 2 20
61 PHONGPHITHAK CHONBURI 6 1 7 14
62 PIYAWAT TAEKWONDO (A) 4 14 9 51 78
63 PUGNATOR INDONESIA TEAM 4 3 7
64 RSB TAEKWONDO CLUB MALAYSIA 1 2 2 5
65 RSR 10 1 11
66 S.A.T. TAEKWONDO 10 1 11
67 SKP JITTRIN TAEKWONDO 29 3 32
68 SMPN 265 JAKARTA 3 2 5
69 SPECIAL TKD. 11 1 12
70 SPM TKD ตลาดแม่สมบูรณ์ โยธินนุกูล 23 1 24
71 SRC (ศรีราชาเทควันโด) 7 7
72 Singhasiam 14 14
73 Spider TKD Phuket 6 2 8
74 T.M.T 2 2
75 T.T TAEKWONDO 7 3 10
76 T.T.N. (A) 1 6 7
77 TAEKWONDO BACKPACKER INDONESIA 4 2 6
78 TAEKWONDO FIGHT CLUB INDIA 1 1
79 TAEKWONDO INDIA 1 5 6
80 TAWEESILP YOLO 11 9 4 13
81 TEAM INDIA 10 6 2 18
82 TEAM NEPAL 2 1 1 4
83 TFI INDA 4 4
84 THE HEROES TAEKWONDO 10 8 34 52
85 THONG Taekwondo Team 3 1 5 9
86 TKD.S.ONE จันทบุรี 2 2
87 Taekwondo AREA GYM 25 25
88 The Best Fighter Taekwondo 4 4
89 URBAN ATHLETE TAEKWONDO PAKISTAN 2 1 3
90 UZBEKISTAN LEES TEAM 2 4 6
91 UZBEKISTAN TAEKWONDO TEAM 4 4
92 VICTORY TAEKWONDO SPORTS 11 11
93 YOUNGS THE UNIFIED MARTIAL ART 4 1 5
94 thaioil academy tkd 3 5 8
95 ขอนแก่นไดโนคิก 2 5 7
96 ภาวัตยิม 7 2 9
97 ร.ร. อำนวยวิทย์ จันทบุรี 3 3
98 ร.ร.ตังเอ็ง จันทบุรี 4 4
99 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 1 1
100 สีวลีคลองหลวง 1 2 3
101 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 1
102 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 9 1 10
103 โรงเรียนบางละมุง 1 1
104 โรงเรียนหทัยนิรมล 1 1
105 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา/SADUDEE 2 2
106 ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา 2 1 19 22
107 ไพรัตน์ยิม 9 5 1 15
  แกรนด์อย่างย่อ 568 264 8 31 19 252 1,142