สรุปยอดแข่ง
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว พุมเซ่คู่ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 A Taekwondo 7 7
2 C.H.U TEAM 1 5 2 8
3 DION 10 1 11
4 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKARN 23 21 4 48
5 Jaran Teakwondo Samutrapkan 10 10
6 NATTAKORN GYM 3 4 7
7 POWER P 4 4
8 Premier 1 8 9
9 RSR​​ 10 10
10 SPECIAL TKD. 8 8
11 THE CHAMPION 8 2 10
12 THE EMPEROR SUPHANBURI 5 9 14
13 TIGER THAI สมุทรปราการ 8 8
14 Taekwondo AREA GYM 22 22
15 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 8 8
16 เทควันโดพระประแดง 24 1 1 26
17 โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ 1 1
18 โรงเรียนอรรถวิทย์ 9 9
  แกรนด์อย่างย่อ 160 47 1 10 2 220