สรุปยอดแข่ง
BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 2018 (TAEKWONDO)
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว พุมเซ่คู่ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 BJP 6 1 7
2 C.H.U TEAM 9 1 1 3 2 48 2 66
3 CENTRAL TAEKWONDO 22 1 11 34
4 CHATCHANA TKD FAMILY 17 1 18
5 CLC TAEKWONDO 6 6
6 ChonburiTKD Gym 1 1 2
7 Connection gym 6 2 8
8 Danai & The Best Fighter TKD 17 5 5 2 29
9 F.F.G TKD. 11 11
10 Gmac Gym 13 2 15
11 HUAHIN TKD 7 5 12
12 ICS TAEKWONDO 1 2 3
13 INDIA TEAM 2 2
14 JARAN TAKEWONDO SAMUTPRAKARN 18 12 30
15 KANSINEE 4 4 8
16 KT.GYM 10 3 13
17 Master Kick Taekwondo 6 3 9
18 Mongkol Team 3 3
19 NRM นิรมิตลพบุรี 17 2 19
20 Nadee Taekwondo 3 10 2 15
21 OYP OLYMPIC 5 4 1 4 3 17
22 P. FIGHTERS TAEKWONDO GYM 4 4
23 PHONGPHITHAK CHONBURI 1 2 3
24 POP TKD 10 10
25 POWER P 7 1 8
26 Pattern Martialarts 17 2 19
27 SINGHASIAM THAILAND TKD 18 18
28 SKP NAKORN ROMKAOW TAEKWONDO 16 16
29 SPS TAEKWONDO 27 1 28
30 T.T.N. (A) 5 5
31 TAWEESILP ROMPO 16 4 1 21
32 THE CHAMPION 20 21 41
33 THE EMPEROR SUPHANBURI 8 4 4 16
34 THE N.P. TAEKWONDO 8 1 1 10
35 TKD.S.ONE จันทบุรี 16 2 18
36 Taweesilp 23 18 41
37 The Rock เทควันโด 2 2 4
38 Tiger Thai Nirun Taekwondo 6 5 1 12
39 Tiger Thai Phichit 9 2 1 6 1 19
40 WST Taekwondo 9 2 11
41 src(ศรีราชาเทควันโด) 9 2 11
42 thaioil academy tkd 2 2 4
43 ชนะชัยยิม 10 1 11
44 ชัยนาทเทควันโด 1 1 1 3
45 ทีมปากน้ำ 47 5 1 53
46 บ้านหมี่tkd 2 2
47 พัชระยิม 22 3 25
48 ยุทธภูมิเทควันโด 1 1
49 วัน@บางแค 2 4 1 7
50 สโมสรวังไผ่ล้อม 15 15
51 อนันต์&นครนายก เทควันโด 42 3 45
52 อรัญเทควันโด 11 11
53 เมเจอร์ ยิม 1 1
54 เอกราชยิม 9 2 11
55 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1 1
56 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1 1 2
57 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 29 29
58 โรงเรียนโสมาภา 2 2
  แกรนด์อย่างย่อ 590 136 1 5 4 119 10 865