สรุปยอดแข่ง
กีฬาเทควันโดกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2561 “นครเกมส์”
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 4 4
2 ร.ร.จรัสพิชากร 13 13
3 ร.ร.ชะอวดวิทยา 1 1
4 ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 1 1
5 ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด 1 1
6 ร.ร.ดรุณศึกษา 1 1
7 ร.ร.ตันติวัตร 8 8
8 ร.ร.ทุ่งสง 2 2
9 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา 10 10
10 ร.ร.นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 1 1
11 ร.ร.บ้านชะอวด 3 3
12 ร.ร.บ้านท่าม่วง 2 2
13 ร.ร.บ้านท่าไทร 2 2
14 ร.ร.บ้านนาเคียน 1 1
15 ร.ร.บ้านวัดใน 6 6
16 ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกุล) 16 16
17 ร.ร.ปากพนัง 23 23
18 ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 1 1
19 ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา 3 3
20 ร.ร.มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 1 1
21 ร.ร.รัตนศึกษา 6 6
22 ร.ร.วัดควนสูง 8 8
23 ร.ร.วัดจันดี 4 4
24 ร.ร.วัดท่ายาง 3 3
25 ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 4 4
26 ร.ร.วัดมังคลาราม 1 1
27 ร.ร.วัดสามัคคีนุกุล 1 1
28 ร.ร.วัดเขาวันครู 1 1
29 ร.ร.วัดโมคลาน 1 1
30 ร.ร.วิทยานุเคราะห์ 2 2
31 ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา 10 10
32 ร.ร.สตรีจรัสพิชากร 5 5
33 ร.ร.สตรีทุ่งสง 9 9
34 ร.ร.สังวาลย์วิท ๗ 1 1
35 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 1 1
36 ร.ร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐ 3 3
37 ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 1
38 ร.ร.สิทธาภัทร์ 3 3
39 ร.ร.หลวงครูวิทยา 1 1
40 ร.ร.อนุบาลนครนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 9 9
41 ร.ร.อนุบาลไกรแก้ว 2 2
42 ร.ร.อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 1 1
43 ร.ร.อุดมปัญญาจารย์ 1 1
44 ร.ร.เกียรติขนอม 1 1
45 ร.ร.เจริญวิทย์ 2 2
46 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 7 7
47 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 3 3
48 ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 5 5
49 ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 1 1
50 ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 1
51 ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 2 2
52 ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 7 7
53 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2 2
54 ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช 2 2
55 ร.ร.แสงทองวิทยานุสรณ์ 4 4
56 ร.ร.โยธินบำรุง 4 4
57 ร.ร.ไพบูลย์วิทยา 3 3
  แกรนด์อย่างย่อ 222 222