สรุปยอดแข่ง
E-San Taekwondo League Championship 2018 LOIE 3rd
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซทีม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว พุมเซ่คู่ รายการพิเศษ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ARK GYM 19 19
2 ASHIRA 9 8 1 18
3 BSK น้ำพองทีม 7 7
4 I Ron Kids Taekwondo By Little Angel 2 2
5 Intel Taekwondo 11 1 1 13
6 JC THAILAND 7 3 1 4 2 45 4 8 74
7 Little Angel 9 1 10
8 MASTERNON 6 1 7
9 MNK.ขอนแก่น 15 10 25
10 MTA 21 2 23
11 PNT.มุกดาหาร 4 3 7
12 SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 3 1 32 13 4 53
13 The Kingkong Taekwondo Kumphawapi 7 3 3 6 1 24 4 48
14 ขอนแก่นไดโนคิก 14 4 1 19
15 ชมรมกีฬาเทควันโดจ.ร้อยเอ็ด 20 12 32
16 ชมรมเทควันโดจังหวัดหนองคาย 14 4 18
17 ชมรมเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานี 13 1 8 2 24
18 ชมรมเทควันโดอุดรธานี 8 1 1 2 1 16 1 30
19 ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 3 1 4
20 บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์ 15 3 18
21 ยุทธภูมิเทควันโด 20 8 28
22 รร.อนุบาลศรีวิไลบึงกาฬ 8 2 10
23 สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ด 9 3 12
24 สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานี 24 7 31
25 หน่อมแน้ม TKD 25 25
26 เดชน์ลิขิต ยิม 14 3 5 2 1 25
27 เดโชพลยิม 14 6 20
28 เพชรผกา เทควันโด 7 2 3 12
29 โรงเรียนพระกุมารอุบล By Little Angel 4 4
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี By Little Angel 3 1 4
31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 1 3
  แกรนด์อย่างย่อ 329 83 3 8 15 5 140 29 13 625