สรุปยอดแข่ง
JARAN TAEKWONDO 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครบรอบ 20 ปี)
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 A Taekwondo 3 3
2 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 11 1 1 8 21
3 C.H.U TEAM 5 2 24 31
4 CHATCHANA TKD FAMILY 16 1 17
5 CMP TAEKWONDO 2 2
6 CTC CHONBURI 16 3 1 7 27
7 Champ TKD 5 5
8 Connection Tkd Gym 1 1
9 Dew Gym 3 3
10 Faifah by TMB 15 15
11 Gmac Gym 6 6
12 Huamark Taekwondo Team 4 4
13 JARAN TAKEWONDO SAMUTPRAKARN 43 1 10 1 1 7 63
14 KK.TAEKWONDO 1 3 4
15 METHASITH TAEKWONDO RAYONG 1 1 5 7
16 NATTAKORN GYM 2 4 6
17 OYP OLYMPIC 1 8 9
18 PHUKET TAEKWONDO CLUB 9 7 16
19 POWER P 2 2
20 Pesuso Pattaya 15 15
21 RSR 15 8 3 26
22 SPECIAL TKD. 27 1 28
23 THE FAST TAEKWONDO 6 7 13
24 TIGER THAI TAECHEW TKD 27 1 20 1 3 2 11 65
25 TIGER THAI FAMILY 33 33
26 TKD. CENTER 3 7 10
27 TKD.S.ONE จันทบุรี 8 8
28 The Shark Team 15 15
29 The Winner Thailand Taekwondo 11 3 14
30 TratTaekwondo 9 1 2 1 9 22
31 WST Taekwondo 17 2 19
32 premier 5 8 13
33 the kick taekwondo 7 7
34 คลองกุ่ม เทควันโด 7 7
35 จตุรมิตร TKD 37 6 43
36 ธีรพฤกษ์ 5 16 21
37 ร.ร.วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์"(CTC) 4 2 6
38 รร.ทรงธรรม&TKDพระประแดง 22 1 23
39 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai) 8 8
40 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 10 1 11
41 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 13 13
42 เมษวดี 6 2 8
43 เล็กโกเมศ 5 5
44 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 1 1
45 ไทยทชายิม 26 2 28
46 ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา 5 3 8
  แกรนด์อย่างย่อ 485 2 112 7 13 6 87 712