สรุปยอดแข่ง
กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Chiangrai 2 2
2 Phayao 4 4
  แกรนด์อย่างย่อ 6 6