สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตรัง 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 DK TAEKWONDO TRANG 5 2 7
2 HUAIYOT TAEKWONDO TRANG 6 6
3 TTC TRANG 11 10 21
4 WINNER 3 2 5
5 YTK TKD. TRANG TEAM 9 9
6 the hope taekwondo 4 1 5
  แกรนด์อย่างย่อ 38 15 53