สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Pavaris Gyms 8 8
2 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 16 16
3 SK Center นครศรีฯ 7 7
  แกรนด์อย่างย่อ 31 31