สรุปยอดแข่ง
The 15th AU Taekwondo Championship Princess’s Cup 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 TEST2 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 1 1