สรุปยอดแข่ง
เทควันโดลำพูน แชมป์เปี้ยนชิพ 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน พุมเซคู่ผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 HMA Lamphun 36 3 1 5 45
2 PRAWES46 1 1
3 THANOS 14 14
  แกรนด์อย่างย่อ 51 3 1 5 60