สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่22
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 TEST2 1 1
2 บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) 1 1
3 หัวอิฐเทควันโดยิม 6 4 10
  แกรนด์อย่างย่อ 7 1 4 12