สรุปยอดแข่ง
KHONKAEN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 DION UBON TAEWONDO GYM 10 10
2 Intel Taekwondo 1 1
3 K.A.T. Taekwondo Ubon 4 2 2 1 8 17
4 THE EMPEROR SUPHANBURI 4 4
5 THE IYARA TAEKWONDO 18 18
  แกรนด์อย่างย่อ 33 6 2 1 8 50