การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และสพฐ. ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และสพฐ. ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย นำด้วย น้ำผึ้ง” มนสิชา สกุลรัตนธารา เป็นตัวแทนในการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ร่วมกับพลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษห้องเรียนกีฬา สพฐ. นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ นายวรินพร เจริญแล้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รวมถึงคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานโดยมีพลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษห้องเรียนกีฬา สพฐ. นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รวมถึงคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี


ผลการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขันรางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวม

ได้แก่ทีม Sukhothaiwitthayakom
รางวัลทีมคะแนนรวมประเภทท่ารำ Kata ได้แก่ทีม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
และรางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวมประเภทต่อสู้ Kumite ได้แก่ทีม Sukhothaiwitthayakom

ผลการแข่งขันรางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวม

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
ทีมรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเมืองเลย และทีม Phrabangwittaya School

ผลการแข่งขันรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นยุวชน ประถมต้น ชาย ได้แก่ ภคธร ทองธิราช Chumpholphonphisai
รุ่นยุวชน ประถมต้น หญิง สุพรรณนารา ภูสว่าง Khowwongprachan school
รุ่นยุวชน ประถมปลาย ชาย นพรัตน์ คงนา SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.
รุ่นยุวชน ประถมปลาย หญิง กันยาพัชญ์ คีรีขันธ์ Muang Loei School
รุ่นนักเรียน มัธยมต้น ชาย สรกฤช น้อยสกุล Kanchananukroh school
รุ่นนักเรียน มัธยมต้น หญิง ฐิชาภรณ์ แก่นคำ และ พัชรินทร์ เปล่งไปล่ Kanchananukroh school
รุ่นเยาวชน มัธยมปลาย ชาย ณัฎฐกฤต อินกลอย SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.
รุ่นเยาวชน มัธยมปลาย หญิง บัวทิพย์ ทับเที่ยง Wichienmatu School

ผลการแข่งขันรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รุ่นยุวชน ประถมต้น ชาย ได้แก่ Chumpholphonphisai
รุ่นยุวชน ประถมต้น หญิง Khowwongprachan school
รุ่นยุวชน ประถมปลาย โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
รุ่นยุวชน ประถมปลาย หญิง SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.
รุ่นนักเรียน มัธยมต้น ชาย SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.
รุ่นนักเรียน มัธยมต้น หญิง Kanchananukroh school
รุ่นเยาวชน มัธยมปลาย ชาย SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.
รุ่นเยาวชน มัธยมปลาย หญิง SUKHOTHAIWITTAYAKOM SUW.

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ทุกท่านด้วยค่ะ