กำหนดวันแข่งขัน “ช้างขาวเกมส์” 2563

ประกาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) หรือ ช้างขาวเกมส์ ที่เดิมเคยกำหนดให้แข่งขันระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะการแพร่ระบาดของ Covid -19 ล่าสุด คณะจัดการแข่งขันฯได้กำหนดวันแข่งขันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม