จ่อประกาศเลื่อน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม​จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ดร.ชินวัตร แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้า​การดำเนินงานของคณะกรรมการ​ทุกฝ่าย​ จำน​วน​22คณะ​ โดยคณะกรรมการ​แต่ละฝ่ายได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ​การเตรียม​ความพร้อม​จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์​ โดยได้หารือและวางแนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ โดยที่ประชุม​ได้มีการขอความเห็น​จากทุกฝ่ายในการขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันฯ จากเดิมที่กำหนดแข่งในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2566 เลื่อนออกไปเป็น ช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567​ ทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬา​ที่มาจากการคัดภาค​ ช่วงปลายเดือนมิถุนา​ยน​ 2566​ ได้มีเวลาฝึกซ้อมเพียงพอตามมาตรฐาน​ เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างมีคุณภาพ​ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบเลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 กาญจนบุรีเกมส์ เป็นวันที่ 17 – 27 ธันวาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ เป็นวันที่ 7-11 มกราคม 2567 โดยจะได้นำเรียนการกีฬาแห่งประเทศไ​ทย​ พิจารณา​ให้ความเห็นชอบต่อไป​

(คลิปข่าว)…. https://youtu.be/GqpKHZrXNNw

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ