“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหา’ลัย จัดแน่ ต้นปี 66

จากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จากเดือนธันวาคม 2564 “เป็นเดือนมกราคม 2566” โดยกำหนดให้มีการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกดังเดิม

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เป็นเดือนมกราคม 2566 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 โดยพิจารณาชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 35 ชนิด ดังนี้

1. กีฬาบังคับ จำนวน 10 ชนิดกีฬา

 • กรีฑา
 • ว่ายน้ำ
 • ฟุตบอล
 • วอลเลย์บอล
 • บาสเกตบอล
 • แบดมินตัน
 • เซปักตะกร้อ
 • เทควันโด
 • ฟุตซอล
 • เทนนิส

2. กีฬาเลือกสากล ให้เลือกอย่างน้อย 13 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอจัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา

 • เทเบิลเทนนิส
 • วอลเลย์บอลชายหาด
 • เปตอง
 • รักบี้ฟุตบอล
 • ยูยิตสู
 • เพาะกาย
 • มวยสากลสมัครเล่น
 • Esports
 • บาสเกตบอล 3 คน
 • กีฬาทางอากาศ
 • เรือพาย
 • ปันจักสีลัต
 • ฮับกิโด
 • แฮนด์บอล
 • จานร่อน
 • ขี่ม้า

3. กีฬาเลือกทั่วไป ให้เลือกอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา

 • เอแมท
 • ครอสเวิร์ด
 • หมากกระดาน
 • บริดจ์

4. กีฬาไทย ให้เลือกอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอจัดการแข่งขัน 1 ชนิดกีฬา

 • มายไทยสมัครเล่น

5. กีฬาสาธิต ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนดชนิดกีฬาได้ตามความพร้อม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา

 • คอร์ฟบอล
 • เกทบอล
 • แอโรบิกดานซ์
 • สแต๊ก

มาสคอต “คุณทองโบราณ”

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของ“คุณทองโบราณ”เป็นโครงกระดูกสุนัขสภาพสมบูรณ์เต็มตัวที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมรดกโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 บริเวณพิพิธภัณฑ์เปิดวัดโพธิ์ศรี ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานีบ่งบอกว่าชาวบ้านเชียงในอดีตได้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนหรือใช้งานแล้ว ต่อมา พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน พร้อมด้วย นสพ.นพกฤษณ์ จันทิก ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนำตัวอย่าง“กราม”ไปให้ทอดพระเนตร
ซึ่งทรงตรัสให้นำกลับไปเก็บรักษาไว้ และพระราชทานนามว่า “คุณทองโบราณ”