“นครสวรรค์เกมส์” พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

จังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”

จังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”,เสนอแนวทางให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการค้า เศรษฐกิจท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ,ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถในพิธีเปิด-ปิด เตรียมแถลงข่าวและรับธง นำเสนอแนวคิด นครสววรรค์เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรม กีฬา ความสุข ,ประมาณการว่าสถานการณ์ COVID-19 ในปี พ.ศ.2566 จะอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดนครสวรรค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีพ.ศ.2566 โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม- 3 เมษายน 2566 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ร่วมในการประชุมฯ

ในการประชุมมีการรายงานและหารือ อาทิ

  • การรายงานผลการเตรียมการจัดการแข่งขัน
  • การเสนอแนวทางให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวในระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การคัดเลือกการแสดง และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม แสดงความสามารถในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
  • กำหนดการและรายละเอียดงานแถลงข่าวและพิธีรับธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ต่อจากจังหวัดพัทลุง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยนำเสนอแนวคิด นครสววรรค์เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรม นครสวรรค์เมืองแห่งกีฬา นครสวรรค์เมืองแห่งความสุข
  • การพิจารณาร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • การพิจารณาข้อเสนอการเพิ่มเติมชนิดกีฬาในการแข่งขัน

ประกาศชนิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2566

หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันฯ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณข่าวสารจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณข่าวสารจาก : งานแข่งขันกีฬาระดับชาติ National Sports Competitions Section
ขอขอบคุณข่าวสารจาก : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์