นายก ส.คาราเต้ ได้รับเลือกเป็น “กรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง เข้าร่วมการเลือกตั้ง “กรรมการนโยบายกีฬแห่งชาติ” ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ณ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

หมายเลข 1 นายพัฒนาชาติ กฤติบวร
หมายเลข 2 พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง
หมายเลข 3 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 35 คะแนนเสียงด้วยกัน โดยผลคะแนนเลือกตั้งทั้ง 3 หมายเลข ได้คะแนนดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 นายพัฒนาชาติ กฤติบวร ได้รับ 9 คะแนน
หมายเลข 2 พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง ได้รับ 23 คะแนน
หมายเลข 3 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ได้รับ 3 คะแนน

และผลการเลือกตั้ง พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ได้คะแนนสูงสุดถึง 23 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ด้วยนะคะ