บริการเช่าซ้อม

ระบบของจีแมคยังมีบริการให่เช่าซ้อมอุปกรณ์เกราะไฟฟ้า บริการถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและท่านยังสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมเองได้อีกด้วย

Rate ราคาครึ่งวันและเต็มวันติดต่อสอบถาม Line: @gmacscore