ประกาศกำหนดการแข่งขัน GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2020

ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้เลื่อนการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ประเภทต่อสู้ จากระหว่าง วันที่ 3-7 เมษายน 2563 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ประกาศกำหนดวันแข่งขันใหม่ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ยังไม่ดีขึ้นจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง