ประกาศชนิดกีฬาแข่งขัน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ผศ.ดร.กฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี แจ้งข้อความประกาศชนิดกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (UDRU SPORTS EXPO 2021)

มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ กำหนดการแข่งขัน ๑๔ วัน ไม่มีรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สป.อว. มีมติ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

โดยจัดการแข่งขันใน ๓๒ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ๑) กรีฑา ๒) ว่ายน้ำ ๓) ฟุตบอล ๔) วอลเลย์บอล ๕) บาสเก็ตบอล ๖) แบดมินตัน ๗) เซปักตะกร้อ ๘) เทควันโด ๙) ฟุตซอล ๑๐) เทนนิส ๑๑) เทเบิลเทนนิส ๑๒) วอลเลย์บอลชายหาด ๑๓) เปตอง ๑๔) รักบี้ฟุตบอล ๑๕) ยูยิตสู ๑๖) ปีนหน้าผา ๑๗) เพาะกาย ๑๘) มวยสากลสมัครเล่น ๑๙) E-Sport ๒๐) บาสเก็ตบอล ๓ คน ๒๑) กีฬาทางอากาศ ๒๒) เรือพาย ๒๓) วูซู ๒๔) เอแมท ๒๕) ครอสเวิร์ด ๒๖) หมากกระดาน ๒๗) มวยไทยสมัครเล่น ๒๘) คาราเต้โด ๒๙) ปันจักสีลัต ๓๐) ฮับกิโด ๓๑) แฮนด์บอล และ ๓๒) บริดจ์ และ ๓ กีฬาสาธิต ได้แก่ ๑) คอร์ฟบอล ๒) เกทบอล และ ๓) แอโรบิกดานซ์ โดยกำหนดการแข่งขัน วันที่ ๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นอกจากในห้วงเวลาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยังมีมติให้มีการจัดกิจกรรม ๑) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ๒) กิจกรรมด้านวิชาการกีฬา ๓) กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๔) กิจกรรมการแสดงผลงานของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ๕) กิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพและชุมชน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) นอกจากการจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ดังกล่าว