ประกาศแล้ว!! รายชื่อนักกีฬา ยุวชน – เยาวชน ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก

ทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships, Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships, 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships ทั้ง 4 รายการ

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศ ได้ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทตาอสู้ ในยุวชน (อายุ 12-14 ปี) และรุ่นเยาวชน (15-17 ปี) ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships, Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships ละพิจารณาเพิ่มเติมให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships

ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships, Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships มารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโแห่งประเทศไทย จะเก็บตัวฝึกซ็อมและพักที่สมาคมฯ ให้จัดของใช้ส่วนตัวมาด้วย

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships ให้ฝึกซ้อมแบบไปกลับเฉพาะรอบเย็นเท่านั้น

นักกีฬาอย่าลืมนำชุดตรวจ ATK มาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนะคะ

ขอขอบคุณข่าวสารจาก : สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย