ปิดฉากผลการแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาเทควันโด ได้ทำการแข่งขันประเภทต่อสู้ในรุ่น คาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก. / ไม่เกิน 53 กก. / คาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก. / ไม่เกิน 47 กก. / ไม่เกิน 59 กก. (หญิง) / ไม่เกิน 68 กก. (ชาย) และประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง

ผลการแข่งขัน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 กีฬาเทควันโด
รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก.

เหรียญทอง – กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน – นนทบุรี
เหรียญทองแดง – ราชบุรี
เหรียญทองแดง – สุพรรณบุรี

รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก.
เหรียญทอง – กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน – ชลบุรี
เหรียญทองแดง – ลำพูน
เหรียญทองแดง – ปัตตานี

รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก.
เหรียญทอง – กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน – ภูเก็ต
เหรียญทองแดง – ลพบุรี
เหรียญทองแดง – สุราษฎร์ธานี

รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก.
เหรียญทอง – ภูเก็ต
เหรียญเงิน – นครปฐม
เหรียญทองแดง – ลำพูน
เหรียญทองแดง – หนองคาย

รุ่นไม่เกิน 59 กก. (หญิง)
เหรียญทอง – ปราจีนบุรี
เหรียญเงิน – สมุทรปราการ
เหรียญทองแดง – บุรีรัมย์
เหรียญทองแดง – ขอนแก่น

รุ่นไม่เกิน 68 กก. (ชาย)
เหรียญทอง – กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน – พัทลุง
เหรียญทองแดง – นครนายก
เหรียญทองแดง – ลพบุรี

พุมเซ่ ทีมหญิง
เหรียญทอง – กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน – อุดรธานี
เหรียญทองแดง – นครราชสีมา
เหรียญทองแดง – ปัตตานี

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2565

ประเภทต่อสู้

จังหวัดเหรียญทอง
กรุงเทพมหานคร9
ชลบุรี3
ภูเก็ต3
ฉะเชิงเทรา2
สระบุรี2
นนทบุรี1
สงขลา1
หนองคาย1
ลพบุรี1
นครนายก1
นครปฐม1
ประจวบคีรีขันธ์1
เชียงใหม่1
สุพรรณบุรี1
นครศรีธรรมราช1
ปัตตานี1
เพชรบุรี1
ปราจีนบุรี1
ลำปาง1
อุทัยธานี1

ประเภทพุมเซ่

จังหวัดเหรียญทอง
กรุงเทพมหานคร4
นนทบุรี2
พัทลุง1
สมุทรปราการ1

สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ https://www.phatthalunggames.com/index.php