ผลิตเหรียญ และถ้วยรางวัล

นอกจากงานระบบการจัดแข่งขัน จีแมค ยังให้บริการที่ครอบคลุมถึงการผลิตและออกแบบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลในราคาที่ย่อมเยาว์