ผู้ว่าจ.ตราด แจ้งระงับ “ช้างขาวเกมส์”

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล ออกหนังสือขอแจ้งระงับจัดการแข่งขันกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 23 พ.ค.- 5 มิ.ย.นี้ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาอวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยังมีแนวโน้มกระแพร่ระบาดมากขึ้น

ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องรอแนวทางการปฏิบัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป