ยิมเทควันโดปรับตัวสอนออนไลน์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาถึงจุดที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระลอกใหม่ และมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์บ้างพื้นที่ รวมไปถึงการประกาศปิดสถานที่ต่างๆในพื้นที่เสี่ยง นับจากนี้ไปธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนต่างๆ ที่ต้องปรับตัวให้ทันเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้กระทบต่อนักเรียนน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์ในประเภทกีฬา

โดยวันนี้แอดมินจะขอแนะนำการเรียนการสอนเทควันโดออนไลน์ ผ่านระบบต่างๆ และ Application ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คงหนีไม่พ้น Application “Zoom” ซึ่งการจากเรียนการสอนผ่านระบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้


ข้อดี
1. ลดเวลาการเดินทาง ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน
2. มีโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เช็กชื่อนักเรียนเข้าเรียน และเช็คชื่อรายบุคคล
3. มีช่องทางสื่อสารระหว่างครูผู้สอน และผู้เรียนได้สะดวก
4. ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้มากขึ้น
ข้อเสีย
1. การสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้
2. การเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด
3. เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน
4. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเฝ้าดูแลเด็ก เพราะต้องทำงาน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนและฝึกซ้อมกีฬานั้น ก็สามารถฝึกฝนได้ไม่จำกัดสถานที่แต่ควรมีครูให้คำชี้แนะและให้แนวทางที่ถูกต้องต่อไป แอดมินก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว