รับสมัคร นกฬ.เทควันโดคนพิการ ปี2564-2565

สมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย ในสังกัด สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักกีฬาเทควันโดคนพิการรุ่นใหม่ ปี 2564-2565 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “ยูธเอเชียนพาราเกมส์ 2021” ( Asian Youth Para Games 2021) ณ ประเทศบาเรน รวมไปถึงการแข่งขันในระดับนานาชาติ รายการปี 2564- 2565

โดยนักกีฬาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุ 14- 25 ปี
2. เพศชายและเพศหญิง
3. เป็นผู้พิการแขน หรือมือ
4. เป็นผู้มีระเบียบวินับและความอดทน
5. ไม่เคยฝึกซ้อมเทควันโดหรือเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาประเภทอื่นๆก็ได้

ผู้พิการแขน
1. ตั้งแต่ศอกขึ้นไป 1 ข้าง
2. ตั้งแต่ศอกขึ้นไป 2 ข้าง
3.ตั้งแต่ศอกลงไปถึงข้อมือ 1 ข้าง
4.ตั้งแต่ศอกลงไปถึงข้อมือ 2 ข้าง

ทั้งนี้หากนักกีฬาหรือผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Coach Shin (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดคนพิการ) / โทร: 082-2539047 Line Id : shinjjang77
Facebook : Taekwondo Sports Association for the Thai Disabled