“ราชบุรี” พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2567

กกท. ร่วมกับ จ.ราชบุรี แถลงข่าวและลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2567

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, นายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี ณ โรงแรม โฟร์ ทู ซี เดอะ ชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติให้จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าจังหวัดราชบุรี จะมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั้น ขอให้มุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อพัฒนาและสร้างนักกีฬาเยาวชนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังขอให้ดำเนินการจัดการแข่งขันภายใต้นโยบาย BCG Model อีกด้วย ทั้งนี้ ในด้านการสนับสนุนการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมหารือกับภาคเอกชนถึงแนวทางการสนับสนุน และคาดหวังว่าจะได้งบประมาณมาสนับสนุนจังหวัดเจ้าภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสนามจัดการแข่งขัน, สนามฝึกซ้อม, การบริการด้านการแพทย์, ด้านบุคลากร, การขนส่งภายในจังหวัด รวมไปถึงด้านที่พักได้จัดเตรียมไว้เพียงพออย่างแน่นอน และเชื่อมั่นว่านักกีฬา ผู้ฝึกสอน กองเชียร์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดราชบุรีจะเกิดความประทับใจอย่างแน่นอน และขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้คัดเลือกให้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางจังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และสถานที่แข่งขันในฐานะเจ้าภาพ อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 39 ชนิดกีฬา และและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 มีจัดแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา

สัญลักษณ์และมาสคอต

ได้สื่อถึงจังหวัดราชบุรี และกีฬาที่จะทำการแข่งขันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ “มาสคอต ราชบุรีเกมส์” ชื่อน้องยินดี และ“เมืองโอ่งเกมส์” ชื่อลุงโอ่ง มีแนวความคิดออกแบบรูปมังกร และโอ่งมังกร ส่วนชื่อมีหมายถึงความรู้สึกที่ได้ต้อนรับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เพื่อแข่งขันกีฬาในจังหวัดราชบุรี

การจำหน่ายเสื้อ และของที่ระลึก

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ.2567
>> สั่งจอง/สั่งซื้อ ได้ที่ สำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี ในวัน/เวลา ราชการ
https://drive.google.com/drive/folders/1jtBg9sM6eD6ZkgBoamp6hi0aubc40uwM
สั่งจองผ่านระบบออนไลน์ >>>>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkIJh0GQ9ncyqi3CGTh3Z0ploEAvEBgPJZjGWTaft_uJDikw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
: สำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี โทร 032-321870
: คุณปู โทร/ไลน์ 089-9137397
: คุณบิว โทร/ไลน์ 090-9818348

ติดตามข่าวสารได้ที่ FB : สำนักงาน กกท.จ.ราชบุรี/สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
หรือ https://gmacscore.com/